"נתון" "בטרפז הבסיסים מקבילים זה לזה" "אם שני גדלים שווים לגודל שלישי, אז הגדלים שווים ביניהם (כלל המעבר)" "שני הקטעים נפגשים בנקודה H" "שני הקטעים נפגשים בנקודה A" "מרובע בו זוג צלעות נגדיות מקבילות וזוג צלעות שאינן מקבילות הוא טרפז" "CH חוצה זווית ACB" "CH גובה במשולש ACB" "במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו" "זוויות קודקודיות שוות זו לזו" "סכום הזויות החדות במשולש ישר זוית הוא 90 מעלות" "טרפז בו הזוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו הוא טרפז שווה שוקיים." "טרפז בו האלכסונים שווים זה לזה הוא טרפז שווה שוקיים." "חישוב"

\triangle ABC הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים.

\angle ACB = 90°.

CH חוצה זווית \angle ACB.

CB \parallel EF

הוכיחו: EFBC טרפז שווה שוקיים.

init({range:[[-2,8],[-2,8]],scale:[40,40]});var shape=[[0,0],[0,6],[6,0],[0,0]],diagonalCH=[[0,0],[3,3]],diagonalEF=[[1.5,1.5],[4.5,1.5]];style({stroke:BLUE,fill:"#f5f5f5"},function(){path(shape),path(diagonalCH),path(diagonalEF),label([0,6],"A","above"),label([6,0],"B","below"),label([0,0],"C","below"),label([3,3],"H","above right"),label([1.5,1.5],"E","left"),label([4.5,1.5],"F","right")})

נימוק

טענה

a

CB \parallel EF

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.