"במקבילית כל שתי צלעות נגדיות מקבילות זו לזו" "במקבילית כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו" "נתון" "זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים" "זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים" "זוויות קודקודיות" "במקבילית האלכסונים שווים זה לזה" "במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה" "במקבילית האלכסונים מאונכים זה לזה" "משפט חפיפה צ.ז.צ" "משפט חפיפה ז.צ.ז." "משפט חפיפה צ.צ.צ." "צלעות מתאימות שוות במשולשים חופפים" "זוויות מתאימות שוות במשולשים חופפים"

ABCD מקבילית.

נקודה M היא מפגש האלכסונים.

הקטע HL עובר דרך M.

הוכיחו: HM = ML.

init({range:[[-2,9],[-2,5]],scale:[40,40]});var shape=[[0,0],[2,3],[7,3],[5,0],[0,0]],diagonalAC=[[2,3],[5,0]],diagonalBD=[[7,3],[0,0]],diagonalHL=[[4.5,3],[2.5,0]];style({stroke:BLUE,fill:"#f5f5f5"},function(){path(shape),path(diagonalAC),path(diagonalBD),path(diagonalHL),label([2,3],"A","above"),label([7,3],"B","above"),label([5,0],"C","below"),label([0,0],"D","below"),label([4.5,3],"H","above"),label([2.5,0],"L","below"),label([3.5,1.5],"M","left")})

נימוק

טענה

a

AB \parallel DC

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.