"במשושה משוכלל כל הצלעות שוות" "צלעות מתאימות במשולשים חופפים" "אם שני גדלים שווים לגודל שלישי, אז הגדלים שווים ביניהם (הכלל המעבר)" "במשושה משוכלל כל הזוויות שוות" "זוויות מתאימות במשולשים חופפים" "זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים" "משפט חפיפה צ.ז.צ" "משפט חפיפה ז.צ.ז" "משפט חפיפה צ.צ.צ" "מרובע בעל שני זוגות של צלעות סמוכות שוות הוא דלתון" "מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות שוות הוא דלתון" "מרובע בעל שני זוגות של זוויות סמוכות שוות הוא דלתון"

ABCDEF הוא משושה משוכלל. הוכיחו כי ACDE דלתון.

init({range:[[-2,8],[-2,8]],scale:[40,40]});var shape=[[0,3],[1.5,6],[4.5,6],[6,3],[4.5,0],[1.5,0],[0,3]],diagonalAE=[[1.5,6],[1.5,0]],diagonalAC=[[1.5,6],[6,3]];style({stroke:BLUE,fill:"#f5f5f5"},function(){path(shape),path(diagonalAE),path(diagonalAC),label([1.5,6],"A","above"),label([4.5,6],"B","above"),label([6,3],"C","right"),label([4.5,0],"D","below"),label([1.5,0],"E","below"),label([0,3],"F","left")})

נימוק

טענה

a

AB = AF

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.