randRange(1,5e3) randFromArray([3,7,2,8]) baseNoMatter+baseLastDigit randRange(1,5e3) pow(baseLastDigit,1) r1.toString().slice(-1) pow(baseLastDigit,2) r2.toString().slice(-1) pow(baseLastDigit,3) r3.toString().slice(-1) pow(baseLastDigit,4) r4.toString().slice(-1) parseInt([sR4,sR1,sR2,sR3][power%4])

מהי ספרת האחדות בתשובה של התרגיל הבא?

base^{power}

sol = ספרת האחדות

המחזוריות של ספרת האחדות לחזקות של baseLastDigit היא sR1,sR2,sR3,sR4 או בטבלה:

המעריך 1 2 3 4 5 6 ...
ספרת האחדות baseLastDigit^{1} = pow(baseLastDigit,1).toString().slice(0,-1) \color{#FF0000}{pow(baseLastDigit,1).toString().slice(-1)} baseLastDigit^{2} = pow(baseLastDigit,2).toString().slice(0,-1) \color{#FF0000}{pow(baseLastDigit,2).toString().slice(-1)} baseLastDigit^{3} = pow(baseLastDigit,3).toString().slice(0,-1) \color{#FF0000}{pow(baseLastDigit,3).toString().slice(-1)} baseLastDigit^{4} = pow(baseLastDigit,4).toString().slice(0,-1) \color{#FF0000}{pow(baseLastDigit,4).toString().slice(-1)} baseLastDigit^{5} = pow(baseLastDigit,5).toString().slice(0,-1) \color{#FF0000}{pow(baseLastDigit,5).toString().slice(-1)} baseLastDigit^{6} = pow(baseLastDigit,6).toString().slice(0,-1) \color{#FF0000}{pow(baseLastDigit,6).toString().slice(-1)} ...

כלומר גודל המחזוריות הוא 4 , ומכיוון ש power מתחלק ב 4 עם שארית 1 אז ספרת האחדות היא כמו ספרת האחדות של baseLastDigit בחזקת 1 והיא sR1.

כלומר גודל המחזוריות הוא 4 , ומכיוון ש power מתחלק ב 4 עם שארית 2 אז ספרת האחדות היא כמו ספרת האחדות של baseLastDigit בחזקת 2 והיא sR2.

כלומר גודל המחזוריות הוא 4 , ומכיוון ש power מתחלק ב 4 עם שארית 3 אז ספרת האחדות היא כמו ספרת האחדות של baseLastDigit בחזקת 3 והיא sR3.

כלומר גודל המחזוריות הוא 4 , ומכיוון ש power מתחלק ב 4 ללא שארית אז ספרת האחדות היא כמו ספרת האחדות של baseLastDigit בחזקת 4 והיא sR4.

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.