"נתון" "צלע משותפת" "צלעות מתאימות במשולשים חופפים" "בטרפז שווה שוקיים הזוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו" "זוויות מתאימות במשולשים חופפים" "זווית מתחלפות בין ישרים מקבילים" "זוויות מתאימות בין ישרים מקבילים" "משפט חפיפה צ.ז.צ." "משפט חפיפיה צ.צ.צ." "משפט חפיפה ז.צ.ז." "אם שני גדלים שווים לגודל שלישי, אז הגדלים שווים ביניהם (כלל המעבר)" "אם במשולש זוויות הבסיס שוות, אז המשולש הוא שווה שוקיים" "זוויות הבסיס במשולש שווה-שוקיים שוות זו לזו"

המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים- AD \parallel BC, AB=DC

M היא נקודת חיתוך האלכסונים

הוכיחו כי המשולשים BMC ו-AMD הם משולשים שווי-שוקיים

init({range:[[-2,11],[-2,5]],scale:[40,40]});var shape=[[0,0],[2,3],[7,3],[9,0],[0,0]],diagonalAC=[[2,3],[9,0]],diagonalBD=[[7,3],[0,0]];style({stroke:BLUE,fill:"#f5f5f5"},function(){path(shape),path(diagonalAC),path(diagonalBD),label([2,3],"A","left"),label([7,3],"D","right"),label([9,0],"C","right"),label([0,0],"B","left"),label([4.5,1.5],"M"),label([3,2.73],"1","right",{color:PURPLE}),label([6,2.73],"1","left",{color:PURPLE}),label([8,.25],"1","left",{color:PURPLE}),label([1,.25],"1","right",{color:PURPLE}),parallel([[0,0],[9,0]],1),parallel([[2,3],[7,3]],1)})

נימוק

טענה

a

AB=DC

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.