randRange(2,30) randRange(2,20) randRange(2,10) [y1-2+"x^{2}+"+(y1*2*y2+2*y3)+"x+"+(y1*pow(y2,2)-pow(y3,2)),y1-1+"x^{2}-"+(y1*y2+2*y3)+"x+"+(y1*pow(y2,2)-pow(y3,2)),y1-1+"x^{2}-"+(y1*2*y2+2*y3)+"x+"+(y1*pow(y2,2)-pow(y3,2)),y1-1+"x^{2}-"+(y1*2*y2+2*y3-2)+"x+"+(pow(y2,2)-pow(y3,2))] shuffle([0,1,2,3])

פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים:
y1(x-y2)^{2}-(y3+x)^{2}

ans_str1[2]
 • ans_str1[ans_ind1[0]]
 • ans_str1[ans_ind1[1]]
 • ans_str1[ans_ind1[2]]
 • ans_str1[ans_ind1[3]]

נפתור את התרגיל משמאל לימין לפי סדר פעולות החשבון. נתחיל בלפתוח את הסוגריים עם החזקות. את הסוגריים ניתן לפתוח לפי נוסחאות הכפל המקוצר באמצעות הנוסחאות:
a^{2}-2ab+a^{2} = (a^{2}-b^{2})
a^{2}+2ab+a^{2} = (a^{2}+b^{2})

נציב בנוסחה ונחשב:
y1(x^{2}-2*x*y2+y2^{2})-(y3^{2}+2*y3*x+x^{2})
= y1(x^{2}-2*y2x+pow(y2,2))-(pow(y3,2)+2*y3x+x^{2})

כעת נפתח את הסוגריים ונבצע את המכפלות לפי חוק הפילוג:
y1x^{2}-y1*2*y2x+y1*pow(y2,2) -pow(y3,2)-2*y3x-x^{2}
שימו לב שמינוס לפני סוגריים משנה את הסימנים שבתוך הסוגריים.

כעת נכנס איברים דומים:
y1-1x^{2}-y1*2*y2+2*y3x+y1*pow(y2,2)-pow(y3,2)

תשבוה: y1-1x^{2}-y1*2*y2+2*y3x+y1*pow(y2,2)-pow(y3,2)

randRange(2,30) randRange(2,20) randRange(2,20) randRange(1,10) ["-"+(pow(y1,2)+pow(y3,2))+"x^{2}+"+(-2*y1*y2+2*y3*y4)+"x-"+(pow(y2,2)+pow(y4,2)),pow(y1,2)+pow(y3,2)+"x^{2}+"+(-2*y1*y2+2*y3*y4)+"x-"+(pow(y2,2)+pow(y4,2)),"-"+(pow(y1,2)+pow(y3,2))+"x^{2}-"+(-2*y1*y2+2*y3*y4)+"x+"+(pow(y2,2)+pow(y4,2)),pow(y1,2)+pow(y3,2)+"x^{2}+"+(-2*y1*y2+2*y3*y4)+"x+"+(pow(y2,2)+pow(y4,2))] shuffle([0,1,2,3])

פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים:
-(y1x+y2)^{2}-(y3x-y4)^{2}

-pow(y1,2)+pow(y3,2)x^{2}+-2*y1*y2+2*y3*y4x-pow(y2,2)+pow(y4,2)
 • ans_str2[ans_ind2[0]]
 • ans_str2[ans_ind2[1]]
 • ans_str2[ans_ind2[2]]
 • ans_str2[ans_ind2[3]]

נפתור את התרגיל משמאל לימין לפי סדר פעולות החשבון. נתחיל בלפתוח את הסוגריים עם החזקות. את הסוגריים ניתן לפתוח לפי נוסחאות הכפל המקוצר באמצעות הנוסחאות:
a^{2}-2ab+a^{2} = (a^{2}-b^{2})
a^{2}+2ab+a^{2} = (a^{2}+b^{2})

נציב בנוסחה ונחשב:
-((y1x)^{2}+2*y1*y2*x+y2^{2}) -((y3x)^{2}-2*y3*y4*x+y4^{2})=
-(pow(y1,2)x^{2}+2*y1*y2x+pow(y2,2)) -(pow(y3,2)x^{2}-2*y3*y4x+pow(y4,2))

כעת נפתח את הסוגריים ונבצע את המכפלות לפי חוק הפילוג: שימו לב שמינוס לפני סוגריים משנה את הסימנים שבתוך הסוגריים.
-pow(y1,2)x^{2}-2*y1*y2x-pow(y2,2) -pow(y3,2)x^{2}+2*y3*y4x-pow(y4,2)

כעת נכנס איברים דומים:
-pow(y1,2)+pow(y3,2)x^{2}+-2*y1*y2+2*y3*y4x-pow(y2,2)+pow(y4,2)

תשבוה: -pow(y1,2)+pow(y3,2)x^{2}+-2*y1*y2+2*y3*y4x-pow(y2,2)+pow(y4,2)

randRange(2,22) randRange(2,20) randRange(2,14) randRange(2,25) randRange(2,10) randRange(2,10) randRange(2,10) y1*pow(y2,2)-1 2*y1*y2*y3-2*y4-y5*y6 y1*pow(y3,2)-y5*y7-pow(y4,2)

פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים:
y1(y2x-y3)^{2}-(y4-x)^{2} +y5(y6x-y7)

ax^{2}-bx+c

 • -ax^{2}-bx+c
 • -ax^{2}+bx+c
 • ax^{2}+bx-c
 • ax^{2}-bx-c

נפתור את התרגיל משמאל לימין לפי סדר פעולות החשבון. נתחיל בלפתוח את הסוגריים עם החזקות. את הסוגריים ניתן לפתוח לפי נוסחאות הכפל המקוצר באמצעות הנוסחאות:
a^{2}-2ab+a^{2} = (a^{2}-b^{2})

נציב בנוסחה ונחשב:
y1((y2x)^{2}-2*y2x*y3+y3^{2}) -(y4^{2}-2*y4*x+x^{2}) +y5(y6x-y7)=
y1(pow(y2,2)x^{2}-2*y2*y3x+pow(y3,2)) -(pow(y4,2)-2*y4x+x^{2}) +y5(y6x-y7)

כעת נפתח את הסוגריים ונבצע את המכפלות לפי חוק הפילוג: שימו לב שמינוס לפני סוגריים משנה את הסימנים שבתוך הסוגריים.
y1*pow(y2,2)x^{2}-y1*2*y2*y3x+y1*pow(y3,2) -pow(y4,2)+2*y4x-x^{2} +y5*y6x-y5*y7

כעת נכנס איברים דומים:
ax^{2}-bx+c

תשובה: ax^{2}-bx+c

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.