randRange(2,4)*2 randRange(5,8) randRange(2,4)*2 randRange(2,5) randRange(4,7) randRange(2,5) randRange(11,19)/10 randRange(11,19)/10

כתבו את הביטוי הבא בכתיבה מדעית:

5*B*10^{-C}

B/2 * 10-C+1

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

על מנת להציג מספר בכתיבה מדעית עלינו להציגו בעזרת ספרה אחת לפני הנקודה העשרונית ולייצג את כל האפסים בעזרת חזקות של 10.

נכפול את המספרים שאינם חזקות של 10 אלו באלו. אם נקבל מספר רב ספרתי, נייצג אותו בעזרת מספר חד ספרתי וחזקה מתאימה של 10. את החזקות החדשות של 10 נאחד עם הקיימות על פי חוקי החזקות:

5*B*10^{-C}=5*B*10^{-C}=B/2*10^1*10^{-C}=B/2*10^{-C+1}

כתבו את הביטוי הבא בכתיבה מדעית:

D*10^{C}*5

D/2 * 10C+1

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

על מנת להציג מספר בכתיבה מדעית עלינו להציגו בעזרת ספרה אחת לפני הנקודה העשרונית ולייצג את כל האפסים בעזרת חזקות של 10.

נכפול את המספרים שאינם חזקות של 10 אלו באלו. אם נקבל מספר רב ספרתי, נייצג אותו בעזרת מספר חד ספרתי וחזקה מתאימה של 10. את החזקות החדשות של 10 נאחד עם הקיימות על פי חוקי החזקות:

D*10^C*5=D*5*10^C=5*D*10^C=D/2*10^1*10^C=D/2*10^C+1

כתבו את הביטוי הבא בכתיבה מדעית:

C*10^{-D}*E*10^{-F}

C*E/10 * 101-D-F

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

על מנת להציג מספר בכתיבה מדעית עלינו להציגו בעזרת ספרה אחת לפני הנקודה העשרונית ולייצג את כל האפסים בעזרת חזקות של 10.

נכפול את המספרים שאינם חזקות של 10 אלו באלו. אם נקבל מספר רב ספרתי, נייצג אותו בעזרת מספר חד ספרתי וחזקה מתאימה של 10. את החזקות החדשות של 10 נאחד עם הקיימות על פי חוקי החזקות:

C*10^{-D}*E*10^{-F}=C*E*10^{-D}*10^{-F}=C*E*10^{-D}*10^{-F}= C*E/10*10^1*10^{-D}*10^{-F}=C*E/10*10^{1-D-F }=C*E/10*10^{1-D-F}

כתבו את הביטוי הבא בכתיבה מדעית:

X1*10^{-C}*X2*10^{-G}

round(X1*X2*100)/100 * 10-C-G

כתבו מספר ( יכול להיות שלילי) המתאים לחזקה של כל אחד מהפרמטרים

על מנת להציג מספר בכתיבה מדעית עלינו להציגו בעזרת ספרה אחת לפני הנקודה העשרונית ולייצג את כל האפסים בעזרת חזקות של 10.

נכפול את המספרים שאינם חזקות של 10 אלו באלו. אם נקבל מספר רב ספרתי, נייצג אותו בעזרת מספר חד ספרתי וחזקה מתאימה של 10. את החזקות החדשות של 10 נאחד עם הקיימות על פי חוקי החזקות:

X1*10^{-C}*X2*10^{-G}=X1*X2*10^{-C}*10^{-G}=round(X1*X2*100)/100*10^{-C}*10^{-G}=round(X1*X2*100)/100*10^{-C-G}

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.