"נתון" "במלבן צלעות נגדיות שוות זו לזו" "במלבן צלעות סמוכות שוות זו לזו" "חיסור קטעים שווים" "חיבור קטעים שווים" "הפרש בין קטעים השווים זה לזה" "במלבן הצלעות הנגדיות מקבילות זו לזו" "במלבן הצלעות הסמוכות מקבילות זו לזו" "חלקים מקטעים מקבילים – מקבילים ביניהם" "מרובע בעל זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות הוא מקבילית" "מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית" "מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה הוא מקבילית" "מקבילית שבה שתי צלעות סמוכות שוות היא מעוין" "מקבילית שבה האלכסונים מאונכים זה לזה היא מעוין" "מקבילית שבה אלכסון חוצה את זווית המקבילית היא מעוין" "אלכסונים במעוין מאונכים זה לזה" "אלכסונים במעוין חוצים זה את זה" "במעוין האלכסונים חוצים את הזוויות"

במלבן ABCD נתון:

AM=CT

MD=DT

הוכיחו: MT \perp BD

init({range:[[-2,9],[-1,6]],scale:[40,40]});var shape=[[0,0],[0,5],[7,5],[7,0],[0,0]],line1=[[7,5],[5,0],[2,5],[0,0]],line2=[[7,5],[0,0]];style({stroke:BLUE,fill:"#f5f5f5"},function(){path(shape),path(line1),path(line2),label([0,5.3],"A","left"),label([7,5.3],"B","right"),label([7,-0.3],"C","right"),label([0,-0.3],"D","left"),label([2,5],"M","above"),label([5,0],"T","below")})

נימוק

טענה

a

מלבן ABCD

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.