"נתון" "קטע המחבר אמצעי שתי צלעות במשולש הוא קטע אמצעים" "אם שני גדלים שווים לגודל שלישי, אז הגדלים שווים ביניהם (כלל המעבר)" "קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע שלישית ושווה למחציתה " "במקבילית הצלעות הנגדיות שוות זו לזו" "במלבן הצלעות הנגדיות מקבילות זו לזו" "מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית" "מרובע שבו זוג צלעות מקבילות ושוות הוא מקבילית" "מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות מקבילות זו לזו הוא מקבילית"

ON הוא קטע אמצעים במשולש ABC.

הנקודות P ו- T הן אמצעי הקטעים OC ו- OB בהתאמה.

הוכיחו: מרובע ONTP הוא מקבילית.

init({range:[[-2,11],[-1,8]],scale:[40,40]});var ABC=[[0,0],[10,0],[4,7],[0,0]],ONTP=[[2,3.5],[7,3.5],[6,1.75],[1,1.75],[2,3.5]],POB=[[10,0],[2,3.5]];style({stroke:BLUE,fill:"#f5f5f5"},function(){path(ABC),path(ONTP),path(POB),label([4,7],"A","above"),label([10,0],"B","right"),label([0,0],"C","left"),label([7,3.5],"N","right"),label([2,3.5],"O","left"),label([1,1.75],"P","left"),label([6,1.75],"T","below")})

נימוק

טענה

ABC נתבונן במשולש

a

קטע אמצעים במשולש ON

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.