randRangeNonZero(-3,3) randRangeNonZero(-5,5) randRangeNonZero(-5,5)

שנו את שלושת הערכים של הפרבולה הכחולה כדי לבצע הזזה אופקית או אנכית, או לשנות את מידת התלילות שלה כך שתתלכד בדיוק עם הפרבולה הכתומה.

נסו להבין כיצד שינוי של כל אחד מהמספרים משפיע על מיקום וצורת הפרבולה הכחולה.

graphInit({range:10,scale:20,tickStep:1,axisArrows:""}),style({stroke:"#FFA500",fill:"none",clipRect:[[-10,-10],[20,20]],arrows:null}),plot((new Parabola(A,X1,Y1)).graphieFunction,[-10,10]),style({stroke:"#6495ED",strokeWidth:3,fill:"none",clipRect:[[-10,-10],[20,20]],arrows:null}),graph.currParabola=new Parabola(1,0,0),graph.currParabola.plot()

y = 1(x - 0)^{2} + 0

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.