"נתון" "בדלתון צלעות נגדיות שוות זו לזו" "צלעות מתאימות במשולשים חופפים" "בדלתון זוויות הצד שוות זו לזו" "בדלתון זוויות סמוכות שוות זו לזו" "בלדתון זוויות נגדיות שוות זו לזו" "חיסור קטעים שווים" "חיבור קטעים שווים" "הפרש בין קטעים השווים זה לזה" "משפט חפיפה צ.ז.צ." "משפט חפיפה ז.צ.ז." "משפט חפיפה צ.צ.צ." "מרובע בעל שני זוגות של צלעות סמוכות שוות הוא דלתון" " מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות שוות הוא דלתון" "מרובע בעל שני זוגות של זוויות סמוכות שוות הוא דלתון"

המרובע ABDC הוא דלתון (AB=AC, CD=BD)

F נקודה על הצלע BD ו- G נקודה על הצלע CD

נתון: CG = BF

הוכיחו שהמרובע AGDF הוא דלתון.

init({range:[[-1,11],[-1,11]],scale:[30,30]});var shape=[[4,0],[8,4],[4,10],[0,4],[4,0]],line1=[[4,10],[6,2]],line2=[[4,10],[2,2]];style({stroke:BLUE,fill:"#f5f5f5"},function(){path(shape),path(line1),path(line2),label([4,10],"A","above"),label([8,4],"B","right"),label([0,4],"C","left"),label([4,0],"D","below"),label([6,2],"F","below"),label([2,2],"G","below")})

נימוק

טענה

a

AB=AC

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.