randRange(2,5) pow(A1,3)+"a^3+"+3*pow(A1,2)+"a^2b+"+3*A1+"ab^2+b^3"

פתחו את הסוגריים וכנסו איברים דומים:

(A1a+b)^3

pow(A1,3)a^3 +3*pow(A1,2)a^2b +3*A1ab^2 +1b^3

שימו לב: בתרגיל זה ובכל תרגיל דומה ניתן תמיד לפתוח את החזקה שלישית לתרגיל של פתיחת סוגריים מרובים אך זו לא מטרת התרגול! ניזכר בנוסחת הכפל המקוצר המתאימה:

(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3

נסו לזהות מי מהאיברים שבתוך הסוגריים "משחק את תפקיד" x ומי "משחק את תפקיד" y.

בתרגיל שלפנינו , A1a משחק את תפקיד xb משחק את תפקיד y.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^3 אנו נכתוב (A1a)^3=pow(A1,3)a^3.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^2 אנו נכתוב (A1a)^2=pow(A1,2)a^2

את x נחליף ב-A1a ואת y ב-b בהתאמה.

(A1a+b)^3 =pow(A1,3)a^3+3*pow(A1,2)a^2*b+3*A1a*b^2+b^3 =S1

randRange(2,5) randRange(2,5) pow(A1,3)+"a^3+"+3*pow(A1,2)*B1+"a^2b+"+3*A1*pow(B1,2)+"ab^2+"+pow(B1,3)+"b^3"

פתחו את הסוגריים וכנסו איברים דומים:

(A1a+B1b)^3

pow(A1,3)a^3 +3*pow(A1,2)*B1a^2b +3*A1*pow(B1,2)ab^2 +pow(B1,3)b^3

שימו לב: בתרגיל זה ובכל תרגיל דומה ניתן תמיד לפתוח את החזקה שלישית לתרגיל של פתיחת סוגריים מרובים אך זו לא מטרת התרגול! ניזכר בנוסחת הכפל המקוצר המתאימה:

(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3

נסו לזהות מי מהאיברים שבתוך הסוגריים "משחק את תפקיד" x ומי "משחק את תפקיד" y.

בתרגיל שלפנינו , A1a משחק את תפקיד x ו B1b משחק את תפקיד y.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^3 אנו נכתוב (A1a)^3=pow(A1,3)a^3.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^2 אנו נכתוב (A1a)^2=pow(A1,2)a^2

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה y^3 אנו נכתוב (B1b)^3=pow(B1,3)b^3.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה y^2 אנו נכתוב (B1b)^2=pow(B1,2)b^2

את x נחליף ב-A1a ואת y ב-B1b בהתאמה.

(A1a+B1b)^3= pow(A1,3)a^3+3*pow(A1,2)a^2*B1b+3*A1a*pow(B1,2)b^2+pow(B1,3)b^3= S2

randRange(2,5) pow(A1,3)+"a^3-"+3*pow(A1,2)+"a^2b+ "+3*A1+"a b^2-b^3"

פתחו את הסוגריים וכנסו איברים דומים:

(A1a-b)^3

pow(A1,3)a^3 -3*pow(A1,2)a^2b +3*A1ab^2 -1b^3

שימו לב: בתרגיל זה ובכל תרגיל דומה ניתן תמיד לפתוח את החזקה שלישית לתרגיל של פתיחת סוגריים מרובים אך זו לא מטרת התרגול! ניזכר בנוסחת הכפל המקוצר המתאימה:

(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3

נסו לזהות מי מהאיברים שבתוך הסוגריים "משחק את תפקיד" x ומי "משחק את תפקיד" y.

בתרגיל שלפנינו , A1a משחק את תפקיד x ו b משחק את תפקיד y.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^3 אנו נכתוב (A1a)^3=pow(A1,3)a^3

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^2 אנו נכתוב (A1a)^2=pow(A1,2)a^2

את x נחליף ב-A1a ואת y ב-b בהתאמה.

(A1a-b)^3 = pow(A1,3)a^3-3*pow(A1,2)a^2*b+3*A1a*b^2-b^3= S3

randRange(2,3) randRange(2,5) randRange(2,5) pow(A1,3)+"a^{"+3*P+"}x^3-"+3*pow(A1,2)*B1+"a^{"+2*P+"}x^2b+"+3*A1*pow(B1,2)+"a^"+P+"xb^2-"+pow(B1,3)+"b^3"

פתחו את הסוגריים וכנסו איברים דומים:

(A1a^Px-B1b)^3

pow(A1,3)a^{3*P}x^3 -3*pow(A1,2)*B1a^{2*P}x^2b +3*A1*pow(B1,2)a^Pxb^2 -pow(B1,3)b^3

שימו לב: בתרגיל זה ובכל תרגיל דומה ניתן תמיד לפתוח את החזקה שלישית לתרגיל של פתיחת סוגריים מרובים אך זו לא מטרת התרגול! ניזכר בנוסחת הכפל המקוצר המתאימה:

(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3

נסו לזהות מי מהאיברים שבתוך הסוגריים "משחק את תפקיד" x ומי "משחק את תפקיד" y.

בתרגיל שלפנינו A1a^Px משחק את תפקיד x ו- B1b משחק את תפקיד y.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^3 אנו נכתוב (A1a^Px)^3=pow(A1,3)a^{3*P}x^3.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה x^2 אנו נכתוב (A1a^Px)^2=pow(A1,2)a^{2*P}x^2

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה y^3 אנו נכתוב (B1b)^3=pow(B1,3)b^3.

בכל מקום שבו כתוב בנוסחה y^2 אנו נכתוב (B1b)^2=pow(B1,2)b^2

את x נחליף ב-A1a^Px ואת y ב-B1b בהתאמה.

(A1a^Px-B1b)^3= pow(A1,3)a^3*Px^3 - 3*pow(A1,2)a^2*Px^2*B1b + 3*A1a^Px*pow(B1,2)b^2 - pow(B1,3)b^3= S4

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.