randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) (Y2-Y1)/(X2-X1)

מצאו את משוואת הקו הישר שעובר דרך הנקודות (X1, Y1), (X2, Y2).

y = Mx + M*-X1+Y1

בשלב הראשון נמצא את שיפוע הקו הישר בעזרת שתי הנקודות.

הנוסחה למציאת שיפוע קו ישר בהינתן שתי נקודות היא m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}

m = \frac{Y2-Y1}{X2-X1} = \frac{Y2-Y1}{X2-X1} = M

כעת נציב את השיפוע שמצאנו יחד עם אחת הנקודות בנוסחה y-y_1=m(x-x_1)

y - negParens(Y1) = M(x - negParens(X1))

y + -Y1 = Mx + -X1*M

y = Mx + -X1*M+Y1

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.