randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10)

מצאו את משוואת הקו הישר שעובר דרך הנקודה (X1, Y1) ושיפועו M.

y = Mx + M*-X1+Y1

משוואת קו ישר שעובר דרך נקודה (x_1, y_1) ושיפועו m היא y-y_1=m(x-x_1)

נציב את השיפוע והנקודה הנתונה בנוסחה:

y - negParens(Y1) = M(x - negParens(X1))

y + -Y1 = Mx + -X1*M

y = Mx + -X1*M+Y1

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.