randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) X2+X1 Y2+Y1 dX*dX+dY*dY

חשבו את אמצע הקטע בין נקודות הקצה הבאות:

(X1, Y1), (X2, Y2)

(dX/2, dY/2)

אמצע קטע ניתן לחשב בעזרת הנוסחה (\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})

נציב את הנקודות הנתונות בנוסחה:

(\frac{X1 + negParens(X2)}{2}, \frac{Y1 + negParens(Y2)}{2})

(\frac{dX}{2}, \frac{dY}{2})

אמצע הקטע נמצא בנקודה (dX/2, dY/2)

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.