randRangeNonZero(-9,9) randRangeNonZero(-9,9) randRangeNonZero(-9,9) randRangeNonZero(-9,9) X2-X1 Y2-Y1 dX*dX+dY*dY

חשבו את המרחק בין הנקודות הבאות:

(X1, Y1), (X2, Y2)

SOL

מרחק בין נקודות ניתן לחשב באמצעות הנוסחה: d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}

נציב את הנקודות הנתונות בנוסחה:

d = \sqrt{(X2 - X1)^2 + (Y2 - Y1)^2}

d = \sqrt{(dX)^2 + (dY)^2}

d = \sqrt{dX*dX + dY*dY}

d = \sqrt{SOL}

נפשט את השורש ונקבל d = formattedSquareRootOf(SOL)

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.