randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) randRangeNonZero(-10,10) A*pow(X,2)+B*X+C 2*A*X+B M*-1*X+Y

מצאו את משוואת המשיק לפונקציה f(x) = coefficientFix(A)x^2 + coefficientFix(B)x + C בנקודה x= X.

משוואת המשיק

y = M \cdot x + N

בשלב הראשון נמצא את נקודת ההשקה בעזרת הצבת x = X בפונקציה:

f(x) = coefficientFix(A)x^2 + coefficientFix(B)x + C

f(X) = coefficientFix(A) \cdot negParens(X)^2 + coefficientFix(B) \cdot negParens(X) + C

f(X) = Y

נקודת ההשקה היא (X,Y)

בשלב השני נמצא את שיפוע המשיק בעזרת הצבת הנקודה בנגזרת של הפונקציה:

f(x) = coefficientFix(A)x^2 + coefficientFix(B)x + C

f'(x) = 2 \cdot negParens(A) \cdot x + B

f'(x) = A*2 x + B

f'(X) = A*2 \cdot negParens(X) + B

f'(X) = M

שיפוע המשיק בנקודה הוא M.

בשלב השלישי נבנה משוואת קו ישר בעזרת שיפוע ונקודה תוך שימוש בנוסחה

y - y_1 = m( x - x_1)

y - Y = coefficientFix(M)( x - X)

y - Y = coefficientFix(M) x + M*-1*X / + Y

y = coefficientFix(M) x + M*-1*X+Y

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.