תרגול זה מכסה תרגילי חזקות עם מספרים רציונלים בבסיס החזקה ומספרים שלמים במעריך. תרגול זה מכסה את כל החומר הנלמד בסרטון "חזקות רמה שניה".

פיתרו את התרגיל הבא:

pickRationalBaseIntegerExponent() VALS.base_n VALS.base_d VALS.exp<0 EXP_NEG?"-":"" abs(VALS.exp) EXP_NEG?BASE_D:BASE_N EXP_NEG?BASE_N:BASE_D VALS.sol_n VALS.sol_d

\Large fracParens(BASE_N,BASE_D)^{EXP_SIGN+EXP}

SOL_N/SOL_D

= fracParens(BASEF_N,BASEF_D)^{EXP}

= v

= frac(SOL_N,SOL_D)

אתם צופים בבעיה. כדי לעבוד על בעיות מסוג זה, התחילו תרגיל זה.
צריכים עזרה? בקשו רמז.