רואים סרטון. פותרים תרגיל.

הדרך שלנו ללמוד כמעט הכל. ובחינם.

עם ספרייה של יותר מ- 2,900 סרטונים בהמון נושאים - מחשבון ומתמטיקה, לפיזיקה וביולוגיה, ובנוסף 509 תרגילים לשיפור ההבנה (וגם אוסף מדליות), אנחנו כאן כדי לעזור לכם ללמוד מה שמעניין אתכם, מתי שאתם רוצים, ובלי להלחיץ אתכם.

צפו בסרטון עכשיו מתרגלים

  שיעורים הועברו

עיינו בספריה שלנו עם יותר מ-2,900 סרטונים...

קיפצו לנושא:
קיפצו לנושא:
לאתר הרגיל
חזור

מתמטיקה

מתמטיקה

 
חזור

כיתה א'

חזור

כיתה א': המספרים הטבעיים

 1. מנייה של כמות עד 4
 2. מנייה של כמות בקבוצה עד 10
 3. מנייה של כמות עד 10
 4. התאמת מספר לכמות
 5. מניית פריטים
 6. ארגון נתונים בטבלה עד 10 - חלק א'
 7. ארגון נתונים בטבלה עד 10 - חלק ב'
 8. הסבר למספר עוקב
 9. תרגילים למספר עוקב עד 10
 10. הסבר למספר קודם
 11. תרגילים למספר קודם עד 10
 12. מבחן - התאמת סימנים גדול, קטן, שווה - חלק א'
 13. מבחן - מספרים גדולים ממספר נתון - חלק ב'
 14. מבחן - שאלות מילוליות - מספרים זוגיים - חלק ג'
 15. מבחן - סדרות - חלק א'
 16. ישר המספרים ושכנים של מספר עד 10 - חלק א'
 17. ישר המספרים ושכנים של מספר עד 10 - חלק ב'
 18. גדול, קטן או שווה עד 10
 19. אי-שיווין עד 10
 20. השוואת מספרים עד 10
 21. מספרים ברצף – סדרות עד 10
 22. השלמת המספרים על ישר המספרים עד 10
 23. מציאת המספרים על ישר המספרים עד 10
 24. גדול, קטן, שווה בעשרות שלמות עד 100
 25. סדרות בעשרות שלמות עד 100
 26. הסבר המבנה העשרוני
 27. מבחן - סדר המספרים - חלק א'
 28. מבחן - סדרות - חלק ב'
 29. הסבר – מספרים זוגיים ואי-זוגיים עד 10 - חלק א'
 30. הסבר – מספרים זוגיים ואי-זוגיים עד 10 - חלק ב'
 31. ארגון מספרים עד 10 בטבלה
 32. תרגילים מספרים זוגיים עד 10
 33. תרגילים מספרים אי-זוגיים עד 10
 34. שכנים מספרים זוגיים עד 10
 35. שכנים מספרים אי – זוגיים עד 10
 36. ארגון נתונים זוגיים ואי – זוגיים בטבלה עד 10
 37. מבחן - אי שיוויון
 38. מבחן - מספרים אי-זוגיים
 39. מבחן - מספרים זוגיים
 40. מבחן - מספרים אי זוגיים קטנים מ...
 
חזור

כיתה א': חיבור וחיסור

 1. חיבור וחיסור עם ישר המספרים 1
 2. חיבור וחיסור עם ישר המספרים 2
 3. שאלות מילוליות בחיסור
 4. חיסור במטבעות
 5. חיבור וחיסור במטבעות
 6. מבחן - משוואות
 7. מבחן - המצאת תרגילים
 8. מבחן - המצאת תרגיל לתוצאה נתונה
 9. מבחן - משוואות חיבור עד 10
 10. מבחן - שאלות מילוליות בחיבור
 11. מבחן - שאלות מילוליות בחיסור
 12. השלם וחלקיו – הסבר
 13. הפרדת המספר השלם לחלקים
 14. מציאת החלקים של השלם
 15. חיבור חיות – עד 10
 16. ועוד אחד – הסבר – עד 10
 17. חיבור מספר ועוד שניים – עד 10
 18. חיבור מספר ועוד שלוש – עד 10
 19. התאמת תרגילי חיבור לתוצאה – עד 10
 20. אפס בתרגילי חיבור – עד 10
 21. המצאת תרגילי חיבור – עד 10
 22. בניית תרגילי חיבור עם תוצאה נתונה
 23. שאלות מילוליות דו שלביות בחיבור
 24. חיבור חלקים שווים – עד 10
 25. לוחות חיבור – עד 10
 26. שאלות מילוליות - חיבור קלפים
 27. שאלות מילוליות - חיבור כדורים
 28. המצאת שאלות מילוליות בחיבור
 29. שאלות מילוליות חיסור ילדים עד 10
 30. חיסור אחד ממספר עד 10
 31. שאלות מילוליות דו שלביות
 32. תרגילי חיבור וחיסור חיות עד 10
 33. שאלות מילוליות חיבור שקלים עד 10
 34. שאלות מילוליות חיסור עד 10.wmv
 35. מניית כמויות עד 20
 36. שאלות מילוליות חיבור פרחים עד 10
 37. המצאת תרגילי חיבור וחיסור עד 10
 38. אפס בתרגילי חיסור עד 10
 39. שאלות מילוליות חיסור סוכריות עד 10
 40. שאלות מילוליות חיסור עגבניות עד 10
 41. כיתה א שיעור 02 מנייה של כמות עד 7
 42. השלמת המספרים על ישר המספרים
 43. חוק החילוף בחיבור
 44. יסודות החיבור
 45. יסודות החיסור
 46. שיטת חיבור עד 20 חלק א'
 47. שיטת חיבור עד 20 חלק ב'
 48. שברים עשרוניים
 49. מבחן - חיבור וחיסור עד 20
 50. מבחן - שאלות מילוליות - חיבור עד 20
 51. משוואות חיבור וחיסור עד 20 מבחן
 52. כיצד להצטיין בחשבון
 53. ארגון נתונים בטבלה עד 20
 54. תרגילים למספר קודם עד 20
 55. ישר המספרים ושכנים עד 20
 56. השוואת מספרים עד 20
 57. תרגילים למספר עוקב עד 20
 58. השוואת קבוצות עד 20 חלק א'
 59. השוואת קבוצות עד 20 חלק ב'
 60. קטן, גדול או שוה עד 20 חלק ב'
 61. גדול, קטן, שווה עד 20 חלק א'
 62. חיבור עשר ועוד מספר עד 20
 63. שכנים של מספרים זוגיים עד 20
 64. מספרים ברצף סדרות עד 20
 65. השלמת החלק החסר חיבור עד 20
 66. שכנים של מספרים אי זוגיים עד 20
 67. תרגילים מספרים אי זוגיים עד 20
 68. הסבר מספרים זוגיים ואי זוגיים עד 20
 69. תרגילים מספרים זוגיים עד 20
 70. מציאת המספרים על ישר המספרים עד 20
 71. השלם וחלקיו הסבר עד 20
 72. חיבור חיות עד 20
 73. הסבר חיבור וחיסור בעשרות שלמות עד 100
 74. מבחן - חיבור וחיסור בעשרות
 75. שאלות מילוליות דו שלביות - עד 20
 76. שאלות מילוליות דו שלביות - עד 20
 77. חיסור - המצאת שאלות מילוליות
 78. מבחן - משוואה ואי שיוויון
 
חזור

כיתה א': כפל וחילוק

חזור

כיתה ב'

חזור

כיתה ג'

חזור

כיתה ג': בעיות מילוליות

חזור

כיתה ד'

חזור

כיתה ד': כפל וחילוק

 1. שאלות מילוליות - אומדן 1
 2. שאלות מילוליות - אומדן 2
 3. שאלת מבחן - אומדן
 4. כיתה ד -שיעור 22 ב - מבחן מיצ''ב - שאלות מילוליות בכפל ובחילוק
 5. כיתה ד -שיעור 22 ג - מבחן מיצ''ב - שאלות מילוליות בכפל ובחילוק 2
 6. המשך שאלות מילוליות בחילוק להכלה
 7. Multiplying Whole Numbers and Applications 2
 8. חילוק 2
 9. כפל 4 - שתי ספרות כפול ספרה אחת
 10. כפל 5 - שתי ספרות כפול שתי ספרות
 11. כפל 6 - דוגמאות כפל שונות
 12. כפל 7 - סרטון ישן עם דוגמאות נוספות
 13. חילוק ארוך 3 - דוגמאות נוספות
 14. הסבר לכפל בטור/במאונך
 15. מבחן מיצב - תרגילי כפל
 16. שאלות מילוליות בכפל 1
 17. שאלות מילוליות בכפל 2
 18. מבחן מיצב - שאלות מילוליות בחילוק
 19. מבחן מיצב - שאלות מילוליות בכפל ובחילוק
 20. כפל מספר דו ספרתי במספר דו ספרתי - הסבר
 21. מבחן מיצב - התאמת סימן מתאים לכפל
 22. שאלות מילוליות בחילוק לחלקים
 23. חילוק מספר דו ספרתי - הסבר
 24. הסבר - חילוק ארוך
 25. כפל וחילוק בעשרות ובמאות
 26. מבחן מיצב - כפל בעשרות שלמות
 27. מבחן מיצב - תרגילי כפל וחילוק
 28. מבחן מיצב - חוק הפילוג בכפל
 29. חוק הפילוג בכפל ובחילוק
 30. מבחן מיצב - שאלות מילוליות
 31. הכפלה וחילוק של ביטויים רציונליים 2
 32. The Why of the 3 Divisibility Rule
 33. Divisibility Tests for 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
 34. The Why of the 9 Divisibility Rule
 35. הבנת החלוקה
 36. סמני התחלקות ב - 2, 3, 5, 6, 9
 37. מבחן מיצב - סימני התחלקות
 
חזור

כיתה ה'

חזור

כיתה ה': שברים

 1. שברים - הקדמה
 2. השבר כחלק מכמות
 3. שברים וישר המספרים
 4. שברים - השוואה חלק א'
 5. צמצום והרחבת השבר
 6. שברים - חיבור חלק א'
 7. שברים - הרחבה
 8. שברים - צמצום
 9. שברים - הפיכת מספר מעורב לשבר
 10. שאלות מילוליות - שברים חלק א'
 11. שברים - השוואה חלק א'
 12. שברים - השוואה חלק ב'
 13. שברים - חיבור חלק ב'
 14. שאלות מילוליות - שברים חלק א'
 15. שאלות מילוליות - שברים חלק ב'
 16. שאלות מילוליות - שברים חלק ג'
 17. שאלות מילוליות - שברים חלק ד'
 18. שאלות מילוליות - שברים חלק ה' - 1
 19. שאלות מילוליות - שברים חלק ה' - 2
 20. שאלות מילוליות - שברים חלק ו'
 21. שאלות מילוליות - שברים חלק ז'
 22. שאלות מילוליות - שברים חלק ח' 1
 23. שאלות מילוליות - שברים חלק ח' 2
 24. שאלות מילוליות - שברים חלק ט'
 25. שאלות מילוליות - שברים חלק י'
 26. שאלות מילוליות - שברים חלק י"א
 27. שאלות מילוליות - שברים חלק י"ב
 28. שאלות מילוליות - שברים י"ג
 29. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
 30. השלמת מכנים חסרים בשברים
 31. שברים - חיבור וחיסור
 32. שברים - הסבר - מספרים מעורבים
 33. שברים - כפל
 34. שאלות מילוליות - שברים חלק י"ד
 35. שברים וישר המספרים
 36. שברים - השוואה
 37. תרגילי חיבור וחיסור שברים חלק א'
 38. תרגילי חיבור וחיסור שברים חלק ב'
 39. שאלות מילוליות - שברים חלק ב'
 40. שאלה מילולית - שברים חלק ג'
 41. שברים שווים
 42. שברים שווים - דוגמא
 43. השוואת שברים
 44. צמצום שברים לערכים קטנים ביותר
 45. מציאת המכנה המשותף הקטן ביותר
 46. מיון שברים
 47. השוואת שברים חלק ב'
 48. חיבור שברים ופישוטם
 49. חיסור שברים
 50. חיבור וחיסור שברים
 51. חיבור שברים כמספר מעורב
 52. חיבור שברים - דוגמא
 53. חיבור מספרים רציונאליים
 54. שברים פשוטים ומדומים
 55. השוואת שברים מדומים ומעורבים
 56. המרת מספרים מעורבים לשברים מדומים ולהיפך
 57. המרת מספרים מעורבים לשבר מדומה
 58. הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה
 59. הפיכת שבר מדומה למספר מעורב
 60. סידור מספרים מעורבים ושברים מדומים
 61. חיבור מספרים מעורבים
 62. חיבור מספרים מעורבים עם מכנים שונים
 63. חיבור מספרים מעורבים - בעיות מילוליות
 64. חיסור מספרים מעורבים חלק א'
 65. חיסור מספרים מעורבים חלק ב'
 66. חיסור מספרים מעורבים - בעיות מליליות
 67. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 0.5 - דוגמא 1
 68. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 0.5 - דוגמא 2
 69. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 1 - דוגמא 1
 70. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 1 - דוגמא 2
 71. שברים עשרוניים - הסבר חלק א'
 72. שברים עשרוניים - הסבר חלק ב'
 73. שברים עשרוניים - ישר המספרים
 74. שברים עשרוניים - תרגילים חלק א'
 75. שברים עשרוניים - תרגילים חלק ב'
 76. שברים עשרוניים - תרגילים חלק ג'
 77. שברים עשרוניים - תרגילים חלק ד'
 78. שברים עשרוניים - השוואה
 79. חיבור שברים עשרוניים - הקדמה
 80. חיסור שברים עשרוניים ללא פריטה - הסבר
 81. חיסור שברים עשרוניים עם פריטה - הסבר
 82. שברים עשרוניים - חיבור וחיסור
 83. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות
 84. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק א'
 85. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק ב'
 86. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק ג'
 87. שברים עשרוניים - סדרות
 88. שברים עשרוניים - סדרה
 89. שברים עשרוניים - עיגול ואומדן
 90. ערך הנקודה העשרונית חלק א'
 91. ערך הנקודה העשרונית חלק ב'
 92. השוואת שברים עשרוניים
 93. שברים עשרוניים על ישר המספרים
 94. מספרים מכוונים על ציר המספרים
 95. חיבור שברים עשרוניים
 96. חיסור שברים עשרוניים
 97. חיבור וחיסור שברים עשרוניים - שאלות מילוליות
 98. חיסור שברים עשרוניים (ישן)
 99. בעיה מילולית - חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 100. שברים פשוטים ושברים עשרוניים
 101. המרת שברים פשוטים לשברים עשרוניים
 102. המרת שברים לשברים עשרוניים 1 - דוגמא 1
 103. המרת שברים לשברים עשרוניים 1 - דוגמא 2
 104. המרת שברים לשברים עשרוניים 1 - דוגמא 3
 105. המרת שברים לשברים עשרוניים 2 - דוגמא 1
 106. המרת שברים לשברים עשרוניים 2 - דוגמא 2
 107. עיגול שברים עשרוניים
 108. הערכות באמצעות שברים עשרוניים
 109. תיאור משמעות האחוז חלק א'
 110. תיאור משמעות האחוז חלק ב'
 
חזור

כיתה ו'

חזור

כיתה ו': שברים

 1. Multiplying Fractions Word Problem
 2. Dividing Fractions Example
 3. Dividing Fractions Word Problem
 4. Multiplying Fractions and Mixed Numbers
 5. Multiplying Mixed Numbers
 6. מציאת ההופכי של מספר מעורב
 7. Dividing Mixed Numbers
 8. Dividing Mixed Numbers and Fractions
 9. שברים - הסבר וחזרה חלק א'
 10. שברים - הסבר וחזרה חלק ב'
 11. שברים - הסבר וחזרה חלק ג'
 12. שברים וישר המספרים - הסבר וחזרה
 13. שברים - כפל ומספרים הפוכים
 14. מספרים מעורבים - תרגילים
 15. מפמר תשסו - חיבור וכפל מספר מעורב
 16. שברים ומספרים הפוכים - השוואה
 17. מפמר תשסו - השוואת שברים
 18. שברים - חילוק
 19. שברים - שאלות מילוליות חלק א'
 20. שברים - שאלות מילוליות חלק ב'
 21. שברים - שאלות מילוליות חלק ג'
 22. שאלה ממבחן - שאלה מילולית חלק ד'
 23. שאלה ממבחן - שאלות מילוליות חלק ה'
 24. מפמר תשסו - שאלה מילולית חלק ו'
 25. Multiplying Decimals
 26. Multiplying Decimals 3
 27. Multiplying a Decimal by a Power of 10
 28. Dividing a Decimal by a Power of 10
 29. Converting fractions to decimals
 30. Converting fractions to decimals (ex1)
 31. Converting fractions to decimals (ex2)
 32. חלוקת שברים עשרוניים
 33. חילוק שברים עשרוניים 2.1
 34. חילוק מספרים עשרוניים חלק א'
 35. כפל 8 - כפל שברים עשרוניים
 36. שבר פשוט ושבר עשרוני - חזרה
 37. שברים עשרוניים - התאמת סימן מתאים
 38. הפיכת שבר עשרוני לשבר
 39. הפיכת שבר פשוט לעשרוני
 40. מספרים עשרוניים - סדרות
 41. מספרים עשרוניים - משוואות
 42. כפל מספר עשרוני במספר שלם
 43. כפל מספר עשרוני במספר עשרוני בטור
 44. כפל מספר עשרוני בעשרות שלמות
 45. כיתה ו - שיעור 17 א - חילוק מספר עשרוני בעשרות שלמות
 46. חילוק מספר עשרוני במספר שלם
 47. כיתה ו - שיעור 17 ג - חילוק מספר שלם במספר עשרוני
 48. חילוק מספר עשרוני במספר עשרוני
 49. חילוק מספרים עשרוניים שקולים
 50. מספרים עשרוניים - השוואה
 51. מספרים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק א'
 52. מספרים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק ב'
 53. מפמ''ר - מספרים עשרוניים
 54. מספרים עשרוניים
 55. מספרים עשרוניים
 56. מספרים עשרוניים - משוואות חלק א'
 57. מספרים עשרוניים - משוואות חלק ב'
 58. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות
 59. Addition and Subtraction with Significant Figures
 60. Converting Repeating Decimals to Fractions 1
 61. ספרות ערך
 62. עוד על ספרות ערך
 63. כפל וחילוק עם ספרות ערך
 64. הסבת ספרה החוזרת על עצמה לשבר 2
 
חזור

כיתה ו': יחס

 1. Converting within the metric system
 2. המרת יחידות
 3. המרה בין יחידות מטריות
 4. Converting units of length
 5. Converting pounds to ounces
 6. Converting Gallons to quarts pints and cups
 7. U.S. Customary and Metric units
 8. Converting Yards into Inches
 9. Unit Conversion with Fractions
 10. Performing arithmetic calculations on units of volume
 11. Application problems involving units of weight
 12. Solving application problems involving units of volume
 13. המרת מהירות
 14. דוגמה להסבת יחידות - מנות של רפואות
 15. Ratios as Fractions in Simplest Form
 16. Simplifying Rates and Ratios
 17. Ratio and Proportion
 18. Understanding Proportions
 19. כתיבת יחסים
 20. הקדמה ליחסים
 21. כיתה ו - שיעור 30 - יחס - הסבר ותרגילים
 22. יחס - שאלות מילוליות 1
 23. כיתה ו - שיעור 31 ג - יחס - שאלות מילוליות 2
 24. יחס - שאלות מילוליות 3
 25. כיתה ו - שיעור 31 א - יחס - שאלות מילוליות 4
 26. כיתה ו - שיעור 32 - יחס - שאלות מילוליות 5
 27. כיתה ו - שיעור 33 - יחס - שאלות מילוליות 6
 28. כיתה ו - שיעור 35 - יחס - שאלות מילוליות 7
 29. כיתה ו - שיעור 36 - יחס - שאלות מילוליות 8
 30. כיתה ו - שיעור 34 - יחס - שאלות מילוליות 9
 31. כיתה ו - שיעור 07 א - מפמ''ר תשס''ו - יחס - שאלה מילולית
 32. כיתה ו - שיעור 37 א - יחס - שאלות מילוליות למתקדמים 1
 33. כיתה ו - שיעור 37 ב - יחס - שאלות מילוליות למתקדמים 2
 
חזור

כיתה ו': חקר נתונים

חזור

כיתה ז'

חזור

כיתה ז': מספרים מכוונים

 1. מבוא למספרים שליליים
 2. מספרים מכוונים - הסבר
 3. ישר המספרים - תרגילים
 4. מספרים מכוונים גדולים וקטנים
 5. מספרים מכוונים על ציר המספרים
 6. תרגילים ממבחני מיצב
 7. ערך מוחלט - הסבר
 8. ערך מוחלט על ציר המספרים - 1
 9. ערך מוחלט על ציר המספרים - 2
 10. ערך מוחלט על ציר המספרים - 3
 11. השוואת ערכים מוחלטים
 12. ערך מוחלט - תרגילים
 13. חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 14. סכום מספרים שלמים שליליים
 15. סכום מספרים שלמים בעלי סימנים מנוגדים
 16. חיבור מספרים מכוונים
 17. מספרים מכוונים - שאלות מילוליות
 18. בעיה מילולית - חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 19. סכום מספרים רציונאליים בעלי סימנים מנוגדים
 20. חיסור מספר שלילי הופך לתרגיל חיבור
 21. חיסור מספרים מכוונים
 22. כפל מספרים מכוונים - 1
 23. כפל מספרים מכוונים - 2
 24. מכפלת זוג מספרים שליליים - 1
 25. מכפלת זוג מספרים שליליים - 2
 26. כפל מספרים מכוונים
 27. כפל וחילוק מספרים מכוונים - 1
 28. כפל וחילוק מספרים מכוונים - 2
 29. חילוק מספרים מכוונים
 30. חזקות עם מספרים מכוונים
 31. ביטויים אלגבריים עם מספרים מכוונים
 
חזור

כיתה ז': חזקות ושורשים

חזור

כיתה ז': טכניקה אלגברית

 1. Variables and Expressions 1
 2. ביטוי נוסחה באמצעות החלפה
 3. Evaluating Expressions with Two Variables
 4. איחוד ביטויים דומים 1
 5. Expressions with two variables
 6. Algebraic Expression Least Common Multiple
 7. הערכת ביטוי מעריכי 2
 8. הסבר על המשתנה
 9. ביטוי אלגברי - הסבר
 10. כיתה ז - שיעור 08 א - עמרי - הסבר - המשתנה והביטוי האלגברי
 11. כיתה ז - שיעור 11 - ביטויים אלגבריים - שאלות מילוליות
 12. הצבת מספרים
 13. שאלות מילוליות
 14. מבחן מפמר 2012 - ביטויים אלגברים
 15. מבחן מפמר תשסח - שטח מלבנים
 16. Order of Operations 1
 17. הרחבה של סדר פעולות החשבון
 18. סדר פעולות החשבון ללא סוגריים
 19. סדר פעולות חשבון עם סוגריים 1
 20. סדר פעולות חשבון עם סוגריים 2
 21. מבחן מפמר תשסח - סדר פעולות
 22. מבחן מפמר 2012 - סדר פעולות
 23. Combining like terms and the distributive property
 24. Combining like terms
 25. חוק הפילוג - דוגמא 1
 26. תכונת החילופיות של החיבור
 27. עמרי - הסבר - פישוט, כינוס ביטויים אלגברים
 28. שימוש בקו שבר
 29. שימוש בשברים עשרוניים
 30. שימוש בסוגריים מרובים
 31. כינוס איברים - הסבר
 32. חוק החילוף של החיבור
 33. חוק הקיבוץ
 34. חוק החילוף
 35. חוק הפילוג
 36. חיבור
 37. חיסור
 38. חילוק
 39. סדר פעולות החשבון ללא סוגריים
 
חזור

כיתה ז': גיאומטריה

 1. Language and Notation of Basic Geometry
 2. Identifying Rays
 3. Measuring Angles in Degrees
 4. Using a Protractor
 5. Measuring Angles
 6. זוויות צמודות ומשלימות
 7. Angles at the intersection of two lines
 8. Proof-Vertical Angles are Equal
 9. Angles Formed by Parallel Lines and Transversals
 10. Angles (part 2)
 11. Angles (part 3)
 12. Angles formed between transversals and parallel lines
 13. Angles of parallel lines 2
 14. Identifying Complementary and Supplementary Angles
 15. Finding Missing Angles
 16. זוויות צמודות וקודקודיות
 17. מבחן מפמר 2012 - גאומטריה - ישרים מקבילים
 18. קווים, קווים מקוטעים וקרניים
 19. הקדמה לזוויות
 20. הגדרת כל הקבוצות של הקווים הישרים, המקבילים והניצבים
 21. שטח והיקף המלבן
 22. שטח והיקף ריבוע
 23. זוויות במרובע
 24. מפמר - ריבוע ומלבן
 25. מבוא לזוויות בין 2 ישרים וחותך
 26. מבוא לזוויות בין 2 ישרים מקבילים וחותך
 27. משפט: זויות מתאימות/מתחלפות שוות בין 2 ישרים
 28. שטח משולש ישר זווית
 29. גובה ותיכון במשולש
 30. זוויות במשולש חלק א'
 31. זוויות במשולש חלק ב'
 32. משולשים חופפים
 33. חוצה זווית במשולש
 34. מבחן מפמר 2012 - זוויות במשולש
 35. שאלה ממבחן - יחס הדמיון
 36. שאלה ממבחן - שטח משולש
 37. פתרונות תשעא - משולשים דומים
 38. Proof - Sum of Measures of Angles in a Triangle are 180
 39. זווית משולש - דוגמא 2
 40. The Angle Game
 41. Angle Game (part 2)
 42. Triangle inqequality theorem
 43. שטח מעגל
 44. מבחן מפמר 2012 - גאומטריה - היקף מעגל
 45. מעגלים: רדיוס, קוטר והקף
 46. חלקי המעגל
 47. Area and Perimeter
 48. מבחן מפמר 2012 - שטח והיקף מלבן
 49. הוכחות שטח המשולש
 50. Sum of Interior Angles of a Polygon
 51. Sum of the exterior angles of convex polygon
 52. מבחן מפמר תשע - נפח תיבה
 53. נפח תיבה
 54. נפח קוביה
 55. נפח צורה הבנויה מקוביות
 56. מבחן מפמר 2012 - נפח קובייה
 57. נפח של גופים מוצקים
 58. מבחן מפמר - שטח עיגול
 59. מבחן מפמר - שטח והיקף של מצולעים
 60. מבחן מפמר - דמיון משולשים
 61. מבחן מפמר - מעגלים חסומים במלבן
 62. מבחן מפמר - סוגי משולשים
 63. מבחן מפמר - משולשים חופפים
 64. מבחן מפמר - סוגי משולשים
 65. מבחן מפמר - זוויות
 66. מבחן מפמר - משולשים חופפים
 67. מבחן מפמ''ר - מבט על קוביות
 
חזור

כיתה ז': מבחנים

חזור

כיתה ח'

חזור

כיתה ח': בעיות מילוליות

 1. שאלה נוספת באחוזים
 2. Percent Problems
 3. בעיות אחוזים נוספות
 4. שאלות מילוליות 1
 5. שאלות מילוליות 2
 6. שאלות מילוליות 3
 7. הנחות 1
 8. הנחות 2
 9. מפמר 2012 - הנחות
 10. מפמר תשעב - שאלות מילוליות
 11. מפמר תשעב - סדרה הנדסית
 12. Ex 1 Age word problem
 13. Ex 2 Age word problem
 14. Ex 3 Age word problem
 15. בעיות גיל מילוליות - חלק 1
 16. בעיות גיל מילוליות - חלק 2
 17. בעיות גיל מילוליות - חלק 3
 18. שאלות מילוליות
 19. שאלות מילוליות 1
 20. שאלות מילוליות 2
 21. מפמר 2012 - שאלות מילוליות
 22. פתרונות תשעא - שאלה מילולית - אחוזים
 23. Word Problem Solving 3
 24. שברים - שאלות מילוליות
 25. שאלות מילוליות כלליות
 26. שאלות מילוליות כללי 1
 27. שאלות מילוליות כללי 2
 28. שאלות מילוליות 1
 29. שאלות מילוליות 2
 30. שאלות מילוליות 3
 31. שאלות כלליות עם נעלם
 32. מפמר 2012 - שאלה מילולית
 33. מפמר 2012 - שאלה מילולית עם נעלם
 34. מפמר תשעב - שאלות מילוליות
 35. מפמר תשעב - שאלות מילוליות
 36. מפמר תשעב - שאלות מילוליות עם 2 נעלמים
 37. Challenge Example: Sum of integers
 38. סיכום מספרים שלמים
 39. שאלות תנועה ומהירות - הסבר
 40. שאלות תנועה ומהירות - הסבר
 41. תנועה - שאלות מילוליות
 42. מפמר תשעב - שאלות מילוליות במהירות
 43. פתרונות תשעא - שאלה מילולית - מהירות
 44. Mixture problems 1
 45. Mixture problems 2
 46. Mixture problems 3
 
חזור

כיתה ח': משוואות

 1. ד'קארט וקואורדינטות קרטזיות
 2. Why we do the same thing to both sides basic systems
 3. Trolls, Tolls, and Systems of Equations
 4. Solving the Troll Riddle Visually
 5. Solving Systems Graphically
 6. Graphical Systems Application Problem
 7. Testing a solution for a system of equations
 8. King's Cupcakes: Solving Systems by Elimination
 9. Simple Elimination Practice
 10. How many bags of potato chips do people eat?
 11. Systems with Elimination Practice
 12. Example 1: Solving systems by elimination
 13. Example 2: Solving systems by elimination
 14. Talking bird solves systems with substitution
 15. Practice using substitution for systems
 16. Example 2: Solving systems by substitution
 17. Example 3: Solving systems by substitution
 18. Graphing Systems of Equations
 19. Solving Linear Systems by Substitution
 20. The Substitution Method
 21. Substitution Method 3
 22. Addition Elimination Method 1
 23. Addition Elimination Method 2
 24. Addition Elimination Method 4
 25. פתרון מערכת משוואות על-ידי דרך השלילה
 26. מערכות של משוואות
 27. פתרון מערכות של משוואות על ידי הכפלה
 28. פתירת משוואות לינאריות באמצעים גרפיים
 29. גרף של מערכת משוואות
 30. גרף של 4 משוואות
 31. פתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה
 32. פתרון מערכת משוואות בשיטת השוואת המקדמים
 33. התאמת זוג סדור של מספרים למשוואה
 34. פתרון מערכת משוואות בדרך גרפית ואלגברית
 35. כיתה ח - שיעור 34 ג - מערכת משוואות בדרך גרפית
 36. מפמר 2012 - מערכת משוואות
 37. מפמר תשעב - מערכת משוואות עם 2 נעלמים
 38. משוואות בשני שלבים
 39. Solving Equations 1
 40. Multi-step equations 1
 41. Solving Equations 2
 42. מקרים מיוחדים של משוואות
 43. Basic linear equation word problem
 44. Ex 1 Multi step equation
 45. Ex 2 Multi-step equation
 46. Solving Equations with the Distributive Property
 47. Multi-step equations 2
 48. Multi-Step Equations
 49. Patterns and Equations
 50. משוואות לינאריות 1
 51. משוואות לינאריות 2
 52. Algebra: Linear Equations 3
 53. משוואות 3
 54. פתרון משוואות עם ערך חלוקה - 2
 55. משוואות עם משתנים בשני צידי המשוואה
 56. משוואות לינאריות 4
 57. פתרון משוואות כלליות
 58. פתרון משוואות קוויות 1
 59. פתרון משוואות קוויות 2
 60. פתרון משוואות קוויות 3
 61. משוואות קוויות עם מכנה מספרי 1
 62. Solving Rational Equations 1
 63. משוואות קוויות עם מכנה מספרי 2
 64. משוואות קוויות עם משתנה במכנה 1
 65. משוואות קוויות עם משתנה במכנה 2
 66. משוואות מיוחדות
 67. מבחן מפמר 2012 - משוואה עם נעלם אחד
 68. מבחן מפמר תשעב - משוואות עם נעלם אחד
 69. מבחן מפמר תשעב - משוואות עם נעלם במכנה
 70. משוואות רציונליות
 71. Solving Rational Equations 2
 72. משוואת ערך מוחלט
 73. Absolute Value Equations Example 1
 74. משוואת ערך מוחלט - דוגמא 2
 75. U02_L2_T2_we1 Absolute Value Equations.avi
 76. Absolute Value Equations 1
 
חזור

כיתה ח': פונקציות

 1. תחום וטווח של יחס
 2. Domain and Range of a Function Given a Formula
 3. תחום וטווח 1
 4. תחום וטווח 2
 5. תחום וטווח של פונקציה
 6. Difference between Equations and Functions
 7. Relations and Functions
 8. Functional Relationships 1
 9. Testing if a relationship is a function
 10. Graphical Relations and Functions
 11. Plotting (x,y) relationships
 12. Graphs of Linear Equations
 13. ניתוח גרפים לינארים
 14. Exploring linear relationships
 15. גרפים לינאריים 1
 16. Graphing using X and Y intercepts
 17. Graphing Using Intercepts
 18. נקודות חיתוך של X ו Y
 19. נקודות חיתוך של X ו Y המשך
 20. שיפוע של קו
 21. שיפוע של קו 2
 22. השיפוע ושיעור השינוי
 23. מציאת שיפוע הקו המשורטט בגרף
 24. Slope of a Line 3
 25. Slope Example
 26. Hairier Slope of Line
 27. הבנת שיפוע ולכיד
 28. שיפוע קו לינארי
 29. שיפוע קו לינארי 2
 30. שיפוע קו לינארי 3
 31. Graphing a line in slope intercept form
 32. Converting to slope-intercept form
 33. Linear Equations in Slope Intercept Form
 34. Graphs Using Slope-Intercept Form
 35. Word Problem Solving 4
 36. Equation of a line 1
 37. Equation of a line 2
 38. Equation of a Line hairier example
 39. Equation of a line 3
 40. Linear Equations in Point Slope Form
 41. Linear Equations in Standard Form
 42. Point-slope and standard form
 43. Parallel Lines
 44. Parallel Lines 2
 45. Parallel lines 3
 46. Algebra: Slope and Y-intercept intuition
 47. משוואת קו
 48. CA Algebra I: Slope and Y-intercept
 49. גרף של פונקציה קווית
 50. גרף של ישרים מקבילים לצירים
 51. התאמת משוואה לגרף
 52. שיפוע הישר
 53. חיוביות ושליליות של פונקציה
 54. שתי פונקציות כללי
 55. שתי פונקציות - חלק א
 56. ייצוג בעזרת הפונקציה הקווית
 57. ייצוג בעזרת הפונקציה הקווית המשך
 58. הערכת פונקציות
 59. Graphing a Basic Function
 60. מפמר 2012 - עלייה וירידה של פונקציה קווית
 61. מפמר 2012 - עלייה וירידה של פונקציה קווית
 62. מפמר 2012 - נקודות במערכת הצירים
 63. מפמר 2012 - גרף פונקציה
 64. מפמר 2012 - שטח משולש במערכת הצירים
 65. מפמר 2012 - גרף של קו ישר 1
 66. מפמר 2012 - גרף של קו ישר 2
 
חזור

כיתה ח': גיאומטריה

 1. מפמר תשע - נפח מנסרה ופירמידה
 2. מפמר 2012 - נפח קובייה
 3. נפח גליל ושטח הפנים
 4. Area of a Regular Hexagon
 5. ישרים מקבילים וזוויות 1
 6. ישרים מקבילים וזוויות 2
 7. ישרים מקבילים וחוצה זווית
 8. מבחן על קטעים וזוויות צמודות
 9. מבחן על ישרים מקבילים וזוויות
 10. מבחן על ישרים מאונכים וזוויות
 11. מבחן על ישרים מקבילים, זוויות וחוצה זווית
 12. מפמר תשעב - גאומטריה - זוויות 1
 13. מפמר תשעב - גאומטריה - זוויות 2
 14. מבחן על סוגים שונים של זוויות
 15. מבוא לזוויות
 16. פתרונות מפמר תשע - שטח משולש, מלבן ומשולשים חופפים
 17. פתרונות מפמר תשע - שטח והיקף משושה ומשולש
 18. פתרונות תשעא - משולשים דומים
 19. משולשים חופפים ודומים
 20. משולשים חופפים ודומים המשך
 21. משולשים חופפים ודומים המשך
 22. משולשים חופפים ודומים המשך
 23. דמיון משולשים
 24. מבחן מפמר 2012 - דמיון משולשים
 25. דמיון משולשים המשך
 26. משפט פיתגורס
 27. משולש ישר זווית
 28. משולש ישר זווית המשך
 29. משולש שווה שוקיים
 30. משולש שווה שוקיים המשך
 31. מבחן מפמר 2012 - זוויות
 32. מבחן מפמר 2012 - שטח ריבוע ומשולש
 33. מבחן מפמר 2012 - משולשים חופפים
 34. מבחן על גובה במשולש וזוויות צמודות
 35. מבחן על משולשים חופפים
 36. מבחן מפמר תשעב - משולשים 1
 37. מבחן מפמר תשעב - משולשים 2
 38. מבחן על משולש ש.ש ומשולשים חופפים
 39. מבחן על תיכון וחוצה זווית במשולש
 40. מבחן על משולשים שווי צלעות וחופפים
 41. מבחן על משולש ישר זווית
 42. מבחן על משולש ש.ש וחוצה זווית
 43. משולשים חופפים ו-צצצ
 44. Basic Triangle Proofs Module Example
 45. Basic Triangle Proofs Module Example 2
 46. משפט פיתגורס
 47. משפט פיתגורס - 2
 48. Congruent and Similar Triangles
 49. הקדמה למשפט פיתגורס
 50. משפט פיתגורס 1
 51. עוד על משפט פיתגורס - 2
 52. משפט פיתגורס 3
 53. יסודות דמיון משולשים
 54. דוגמה לדמיון מקום שלכל צד תפקיד שונה
 55. עמרי - מבוא למשולשים דומים
 56. עמרי - מבוא ליחס הדמיון
 57. עמרי - מבוא ליחס השטחים של משולשים דומים
 58. CA Geometry: Deducing Angle Measures
 59. מפמר 2012 - שטח מלבן ועיגול
 60. Interesting Perimeter and Area Problems
 61. ההקף והשטח של פוליגון חריג
חזור

כיתה ט'

חזור

כיתה ט': גיאומטריה

 1. אוקלידס אבי הגיאומטריה
 2. Whether a Special Quadrilateral Can Exist
 3. Garfield's proof of the Pythagorean Theorem
 4. Bhaskara's proof of Pythagorean Theorem
 5. Another Pythagorean Theorem Proof
 6. הוכחת קטע האמצעים ומרכז הכובד ב-2 ממדים
 7. ישרים מקבילים וזוויות 1
 8. מבחן זוויות צמודות
 9. מבחן ישרים מקבילים וזוויות
 10. Proof - Corresponding Angle Equivalence Implies Parallel Lines
 11. מבחן משולשים חופפים, מקבילית
 12. מבחן משולש ישר זווית ומעויין
 13. מבחן שטח מלבן וזוויות מעויין
 14. מבחן משולש שווה שוקיים ומקבילית
 15. מבחן ריבוע ומשולש שווה צלעות
 16. זוויות במעגל
 17. זוויות במעגל המשך
 18. טרפז חסום במעגל
 19. טרפז חסום במעגל המשך
 20. מפמר 2012 - דלתון חסום במעגל
 21. בעיה מאתגרת בנוגע לזוויות של מצולע
 22. מבחן - מלבן ומעוין
 23. מבחן - נתונה מקבילית
 24. מבחן - מלבן ומעוין - הוכחה
 25. מבחן - מרובע שהוא מקבילית
 26. מקבילית
 27. כיתה ט - גיאומטריה - שיעור 02 א - מלבן
 28. מלבן
 29. ריבוע
 30. מעויין
 31. כיתה ט - גיאומטריה - שיעור 04 ב - המעויין
 32. טרפז
 33. טרפז המשך
 34. כיתה ט - גאומטריה - שיעור 01 ב - תכונות המקבילית
 35. הוכחת משפטי המקבילית
 36. הוכחת משפטי המקבילית
 37. מפמר 2012 - גאומטריה - מעוין ומלבן
 38. מפמר 2012 - גאומטריה - מקבילית ומשולש ש''ש
 39. מפמר 2012 - גאומטריה - טרפז ש.ש וריבוע
 40. מבחן ריבוע ומקבילית
 41. כיתה ט - שיעור 02 ב' - מבחן מעויין
 42. כיתה ט - שיעור 08 - מבחן מלבן ושטח מקבילית.