שיעורים שהועברו

רואים סרטון. פותרים תרגיל.

הדרך שלנו ללמוד כמעט הכל. ובחינם.

עם ספרייה של יותר מ- 2,900 סרטונים בהמון נושאים - מחשבון ומתמטיקה, לפיזיקה וביולוגיה, ובנוסף 509 תרגילים לשיפור ההבנה (וגם אוסף מדליות), אנחנו כאן כדי לעזור לכם ללמוד מה שמעניין אתכם, מתי שאתם רוצים, ובלי להלחיץ אתכם.

צפו בסרטון עכשיו מתרגלים

  שיעורים הועברו

עיינו בספריה שלנו עם יותר מ-2,900 סרטונים...

קיפצו לנושא:
קיפצו לנושא:
לאתר הרגיל
חזור

מתמטיקה

מהפעולות הבסיסיות של חיבור וחיסור, ועד למשוואות מרובות נעלמים, נגזרות, פונקציות טריגונומטריות, ומה שבינהם.

 
חזור

כיתה א'

חזור

כיתה א': המספרים הטבעיים

 1. מנייה של כמות עד 4
 2. מנייה של כמות בקבוצה עד 10
 3. מנייה של כמות עד 10
 4. התאמת מספר לכמות
 5. מניית פריטים
 6. ארגון נתונים בטבלה עד 10 - חלק א'
 7. ארגון נתונים בטבלה עד 10 - חלק ב'
 8. הסבר למספר עוקב
 9. תרגילים למספר עוקב עד 10
 10. הסבר למספר קודם
 11. תרגילים למספר קודם עד 10
 12. מבחן - התאמת סימנים גדול, קטן, שווה - חלק א'
 13. מבחן - מספרים גדולים ממספר נתון - חלק ב'
 14. מבחן - שאלות מילוליות - מספרים זוגיים - חלק ג'
 15. מבחן - סדרות - חלק א'
 16. ישר המספרים ושכנים של מספר עד 10 - חלק א'
 17. ישר המספרים ושכנים של מספר עד 10 - חלק ב'
 18. גדול, קטן או שווה עד 10
 19. אי-שיווין עד 10
 20. השוואת מספרים עד 10
 21. מספרים ברצף – סדרות עד 10
 22. השלמת המספרים על ישר המספרים עד 10
 23. מציאת המספרים על ישר המספרים עד 10
 24. גדול, קטן, שווה בעשרות שלמות עד 100
 25. סדרות בעשרות שלמות עד 100
 26. הסבר המבנה העשרוני
 27. מבחן - סדר המספרים - חלק א'
 28. מבחן - סדרות - חלק ב'
 29. הסבר – מספרים זוגיים ואי-זוגיים עד 10 - חלק א'
 30. הסבר – מספרים זוגיים ואי-זוגיים עד 10 - חלק ב'
 31. ארגון מספרים עד 10 בטבלה
 32. תרגילים מספרים זוגיים עד 10
 33. תרגילים מספרים אי-זוגיים עד 10
 34. שכנים מספרים זוגיים עד 10
 35. שכנים מספרים אי – זוגיים עד 10
 36. ארגון נתונים זוגיים ואי – זוגיים בטבלה עד 10
 37. מבחן - אי שיוויון
 38. מבחן - מספרים אי-זוגיים
 39. מבחן - מספרים זוגיים
 40. מבחן - מספרים אי זוגיים קטנים מ...
 
חזור

כיתה א': חיבור וחיסור

 1. חיבור וחיסור עם ישר המספרים 1
 2. חיבור וחיסור עם ישר המספרים 2
 3. שאלות מילוליות בחיסור
 4. חיסור במטבעות
 5. חיבור וחיסור במטבעות
 6. מבחן - משוואות
 7. מבחן - המצאת תרגילים
 8. מבחן - המצאת תרגיל לתוצאה נתונה
 9. מבחן - משוואות חיבור עד 10
 10. מבחן - שאלות מילוליות בחיבור
 11. מבחן - שאלות מילוליות בחיסור
 12. השלם וחלקיו – הסבר
 13. הפרדת המספר השלם לחלקים
 14. מציאת החלקים של השלם
 15. חיבור חיות – עד 10
 16. ועוד אחד – הסבר – עד 10
 17. חיבור מספר ועוד שניים – עד 10
 18. חיבור מספר ועוד שלוש – עד 10
 19. התאמת תרגילי חיבור לתוצאה – עד 10
 20. אפס בתרגילי חיבור – עד 10
 21. המצאת תרגילי חיבור – עד 10
 22. בניית תרגילי חיבור עם תוצאה נתונה
 23. שאלות מילוליות דו שלביות בחיבור
 24. חיבור חלקים שווים – עד 10
 25. לוחות חיבור – עד 10
 26. שאלות מילוליות - חיבור קלפים
 27. שאלות מילוליות - חיבור כדורים
 28. המצאת שאלות מילוליות בחיבור
 29. שאלות מילוליות - חיסור עד 10 בעזרת תמונות
 30. שאלות מילוליות – פחות אחד – עד 10
 31. חיבור – שאלות מילוליות דו שלביות – עד 10
 32. תרגילי חיבור וחיסור חיות עד 10
 33. חיבור - שאלות מילוליות - שקלים - עד 10
 34. שאלות מילוליות חיסור עד 10
 35. מניית כמויות עד 20
 36. חיבור - שאלות מילוליות - עד 10
 37. המצאת תרגילי חיבור וחיסור - עד 10
 38. האפס בתרגילי חיסור – עד 10
 39. חיסור של הפרדה – שאלות מילוליות עד 10
 40. חיסור של גריעה – שאלות מילוליות עד 10
 41. כיתה א שיעור 02 מנייה של כמות עד 7
 42. השלמת המספרים על ישר המספרים
 43. חוק החילוף בחיבור
 44. יסודות החיבור
 45. תרגיל: חיבור 1
 46. יסודות החיסור
 47. תרגיל: חיסור 1
 48. שיטת חיבור עד 20 חלק א'
 49. שיטת חיבור עד 20 חלק ב'
 50. שברים עשרוניים
 51. מבחן - חיבור וחיסור עד 20
 52. מבחן - שאלות מילוליות - חיבור עד 20
 53. משוואות חיבור וחיסור עד 20 מבחן
 54. כיצד להצטיין בחשבון
 55. ארגון נתונים בטבלה עד 20
 56. תרגילים למספר קודם עד 20
 57. ישר המספרים ושכנים עד 20
 58. השוואת מספרים עד 20
 59. תרגילים למספר עוקב עד 20
 60. השוואת קבוצות עד 20 חלק א'
 61. השוואת קבוצות עד 20 חלק ב'
 62. קטן, גדול או שוה עד 20 חלק ב'
 63. גדול, קטן, שווה עד 20 חלק א'
 64. חיבור עשר ועוד מספר עד 20
 65. שכנים של מספרים זוגיים עד 20
 66. מספרים ברצף סדרות עד 20
 67. השלמת החלק החסר חיבור עד 20
 68. שכנים של מספרים אי זוגיים עד 20
 69. תרגילים מספרים אי זוגיים עד 20
 70. הסבר מספרים זוגיים ואי זוגיים עד 20
 71. תרגילים מספרים זוגיים עד 20
 72. מציאת המספרים על ישר המספרים עד 20
 73. השלם וחלקיו הסבר עד 20
 74. חיבור חיות עד 20
 75. הסבר חיבור וחיסור בעשרות שלמות עד 100
 76. מבחן - חיבור וחיסור בעשרות
 77. שאלות מילוליות דו שלביות - עד 20
 78. שאלות מילוליות דו שלביות - עד 20
 79. חיסור - המצאת שאלות מילוליות
 80. מבחן - משוואה ואי שיוויון
 
חזור

כיתה א': כפל וחילוק

חזור

כיתה ב'

חזור

כיתה ב': חיבור וחיסור

חזור

כיתה ג'

חזור

כיתה ג': בעיות מילוליות

חזור

כיתה ד'

חזור

כיתה ד': כפל וחילוק

 1. שאלות מילוליות - אומדן 1
 2. שאלות מילוליות - אומדן 2
 3. שאלת מבחן - אומדן
 4. כיתה ד -שיעור 22 ב - מבחן מיצ''ב - שאלות מילוליות בכפל ובחילוק
 5. כיתה ד -שיעור 22 ג - מבחן מיצ''ב - שאלות מילוליות בכפל ובחילוק 2
 6. המשך שאלות מילוליות בחילוק להכלה
 7. Multiplying Whole Numbers and Applications 2
 8. חילוק 2
 9. תרגיל: חילוק ארוך
 10. כפל 4 - שתי ספרות כפול ספרה אחת
 11. כפל 5 - שתי ספרות כפול שתי ספרות
 12. כפל 6 - דוגמאות כפל שונות
 13. תרגיל: כפל 4
 14. כפל 7 - סרטון ישן עם דוגמאות נוספות
 15. חילוק ארוך 3 - דוגמאות נוספות
 16. הסבר לכפל בטור/במאונך
 17. מבחן מיצב - תרגילי כפל
 18. שאלות מילוליות בכפל 1
 19. שאלות מילוליות בכפל 2
 20. מבחן מיצב - שאלות מילוליות בחילוק
 21. מבחן מיצב - שאלות מילוליות בכפל ובחילוק
 22. כפל מספר דו ספרתי במספר דו ספרתי - הסבר
 23. מבחן מיצב - התאמת סימן מתאים לכפל
 24. שאלות מילוליות בחילוק לחלקים
 25. חילוק מספר דו ספרתי - הסבר
 26. הסבר - חילוק ארוך
 27. כפל וחילוק בעשרות ובמאות
 28. מבחן מיצב - כפל בעשרות שלמות
 29. מבחן מיצב - תרגילי כפל וחילוק
 30. מבחן מיצב - חוק הפילוג בכפל
 31. חוק הפילוג בכפל ובחילוק
 32. מבחן מיצב - שאלות מילוליות
 33. הכפלה וחילוק של ביטויים רציונליים 2
 34. תרגיל: כפל וחילוק שברים 1
 35. תרגיל: כפל וחילוק שברים 2
 36. תרגיל: כפל וחילוק שברים 3
 37. תרגיל: כפל וחילוק שברים 4
 38. תרגיל: כפל וחילוק שברים 5
 39. The Why of the 3 Divisibility Rule
 40. Divisibility Tests for 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
 41. The Why of the 9 Divisibility Rule
 42. הבנת החלוקה
 43. סמני התחלקות ב - 2, 3, 5, 6, 9
 44. מבחן מיצב - סימני התחלקות
 45. תרגיל: מבחני חלוקה
 
חזור

כיתה ה'

חזור

כיתה ה': שברים

 1. שברים - הקדמה
 2. השבר כחלק מכמות
 3. שברים וישר המספרים
 4. שברים - השוואה חלק א'
 5. צמצום והרחבת השבר
 6. שברים - חיבור חלק א'
 7. שברים - הרחבה
 8. שברים - צמצום
 9. שברים - הפיכת מספר מעורב לשבר
 10. שאלות מילוליות - שברים חלק א'
 11. שברים - השוואה חלק א'
 12. שברים - השוואה חלק ב'
 13. שברים - חיבור חלק ב'
 14. שאלות מילוליות - שברים חלק א'
 15. שאלות מילוליות - שברים חלק ב'
 16. שאלות מילוליות - שברים חלק ג'
 17. שאלות מילוליות - שברים חלק ד'
 18. שאלות מילוליות - שברים חלק ה' - 1
 19. שאלות מילוליות - שברים חלק ה' - 2
 20. שאלות מילוליות - שברים חלק ו'
 21. שאלות מילוליות - שברים חלק ז'
 22. שאלות מילוליות - שברים חלק ח' 1
 23. שאלות מילוליות - שברים חלק ח' 2
 24. שאלות מילוליות - שברים חלק ט'
 25. שאלות מילוליות - שברים חלק י'
 26. שאלות מילוליות - שברים חלק י"א
 27. שאלות מילוליות - שברים חלק י"ב
 28. שאלות מילוליות - שברים י"ג
 29. חיבור וחיסור מספרים מעורבים
 30. השלמת מכנים חסרים בשברים
 31. שברים - חיבור וחיסור
 32. שברים - הסבר - מספרים מעורבים
 33. שברים - כפל
 34. שאלות מילוליות - שברים חלק י"ד
 35. שברים וישר המספרים
 36. שברים - השוואה
 37. תרגילי חיבור וחיסור שברים חלק א'
 38. תרגילי חיבור וחיסור שברים חלק ב'
 39. שאלות מילוליות - שברים חלק ב'
 40. שאלה מילולית - שברים חלק ג'
 41. שברים שווים
 42. שברים שווים - דוגמא
 43. תרגיל: שברים שווי ערך
 44. תרגיל: שברים שווי ערך 2
 45. השוואת שברים
 46. צמצום שברים לערכים קטנים ביותר
 47. תרגיל: פישוט שברים
 48. מציאת המכנה המשותף הקטן ביותר
 49. מיון שברים
 50. השוואת שברים חלק ב'
 51. תרגיל: מיון שברים
 52. תרגיל: השוואת שברים 2
 53. חיבור שברים ופישוטם
 54. תרגיל: חיבור שברים בעלי מכנה זהה
 55. חיסור שברים
 56. תרגיל: חיסור שברים עם מכנים שווים
 57. חיבור וחיסור שברים
 58. תרגיל: חיבור וחיסור שברים
 59. תרגיל: חיבור שברים
 60. חיבור שברים כמספר מעורב
 61. חיבור שברים - דוגמא
 62. חיבור מספרים רציונאליים
 63. שברים פשוטים ומדומים
 64. השוואת שברים מדומים ומעורבים
 65. תרגיל: השוואת שברים מדומים ומספרים מעורבים
 66. המרת מספרים מעורבים לשברים מדומים ולהיפך
 67. המרת מספרים מעורבים לשבר מדומה
 68. הפיכת מספר מעורב לשבר מדומה
 69. הפיכת שבר מדומה למספר מעורב
 70. תרגיל: המרת מספרים מעורבים ושברים מדומים
 71. סידור מספרים מעורבים ושברים מדומים
 72. תרגיל: סידור מספרים מעורבים ושברים מדומים
 73. חיבור מספרים מעורבים
 74. חיבור מספרים מעורבים עם מכנים שונים
 75. חיבור מספרים מעורבים - בעיות מילוליות
 76. חיסור מספרים מעורבים חלק א'
 77. חיסור מספרים מעורבים חלק ב'
 78. חיסור מספרים מעורבים - בעיות מליליות
 79. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 0.5 - דוגמא 1
 80. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 0.5 - דוגמא 2
 81. תרגיל: חיבור וחיסור מספרים מעורבים עם מכנה זהה
 82. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 1 - דוגמא 1
 83. חיבור וחיסור מספרים מעורבים 1 - דוגמא 2
 84. תרגיל: חיבור וחיסור מספרים מעורבים בעלי מכנה שונה
 85. שברים עשרוניים - הסבר חלק א'
 86. שברים עשרוניים - הסבר חלק ב'
 87. שברים עשרוניים - ישר המספרים
 88. שברים עשרוניים - תרגילים חלק א'
 89. שברים עשרוניים - תרגילים חלק ב'
 90. שברים עשרוניים - תרגילים חלק ג'
 91. שברים עשרוניים - תרגילים חלק ד'
 92. שברים עשרוניים - השוואה
 93. חיבור שברים עשרוניים - הקדמה
 94. חיסור שברים עשרוניים ללא פריטה - הסבר
 95. חיסור שברים עשרוניים עם פריטה - הסבר
 96. שברים עשרוניים - חיבור וחיסור
 97. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות
 98. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק א'
 99. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק ב'
 100. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק ג'
 101. שברים עשרוניים - סדרות
 102. שברים עשרוניים - סדרה
 103. שברים עשרוניים - עיגול ואומדן
 104. ערך הנקודה העשרונית חלק א'
 105. ערך הנקודה העשרונית חלק ב'
 106. תרגיל: הבנת הנקודה העשרונית
 107. השוואת שברים עשרוניים
 108. תרגיל: Comparing decimals 1
 109. שברים עשרוניים על ישר המספרים
 110. מספרים מכוונים על ציר המספרים
 111. תרגיל: שברים עשרוניים על ציר המספרים 1
 112. תרגיל: שברים עשרוניים על ציר המספרים 2
 113. תרגיל: שברים על ציר המספרים 3
 114. חיבור שברים עשרוניים
 115. תרגיל: חיבור שברים עשרוניים 0.5
 116. תרגיל: חיבור שברים עשרוניים
 117. תרגיל: חיבור שברים עשרוניים 2
 118. חיסור שברים עשרוניים
 119. תרגיל: חיסור מספרים עשרוניים 0.5
 120. תרגיל: חיסור מספרים עשרוניים
 121. חיבור וחיסור שברים עשרוניים - שאלות מילוליות
 122. תרגיל: שברים עשרוניים - בעיות מילוליות
 123. חיסור שברים עשרוניים (ישן)
 124. בעיה מילולית - חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 125. תרגיל: מספרים שליליים - בעיות מילוליות
 126. שברים פשוטים ושברים עשרוניים
 127. המרת שברים פשוטים לשברים עשרוניים
 128. תרגיל: המרת שברים פשוטים לשברים עשרוניים
 129. המרת שברים לשברים עשרוניים 1 - דוגמא 1
 130. המרת שברים לשברים עשרוניים 1 - דוגמא 2
 131. המרת שברים לשברים עשרוניים 1 - דוגמא 3
 132. תרגיל: המרת שברים עשרוניים לשברים פשוטים 1
 133. המרת שברים לשברים עשרוניים 2 - דוגמא 1
 134. המרת שברים לשברים עשרוניים 2 - דוגמא 2
 135. תרגיל: המרת שברים עשרוניים לשברים פשוטים 2
 136. עיגול שברים עשרוניים
 137. תרגיל: עיגול מספרים
 138. הערכות באמצעות שברים עשרוניים
 139. תרגיל: שיעור מספרים עשרוניים
 140. תיאור משמעות האחוז חלק א'
 141. תיאור משמעות האחוז חלק ב'
 
חזור

כיתה ו'

חזור

כיתה ו': שברים

 1. Multiplying Fractions Word Problem
 2. תרגיל: multiplying-fractions-by-fractions-word-problems
 3. Dividing Fractions Example
 4. תרגיל: חלוקת שברים 0.5
 5. תרגיל: Dividing positive and negative fractions
 6. תרגיל: understanding-dividing-fractions-by-fractions
 7. Dividing Fractions Word Problem
 8. תרגיל: division-with-fractions-and-whole-numbers
 9. תרגיל: חלוקת שברים
 10. תרגיל: חלוקת שברים - בעיות מילוליות
 11. הכפלת שברים ומספרים מעורבים
 12. Multiplying Mixed Numbers
 13. תרגיל: הכפלת מספרים מעורבים 1
 14. מציאת ההופכי של מספר מעורב
 15. Dividing Mixed Numbers
 16. Dividing Mixed Numbers and Fractions
 17. שברים - הסבר וחזרה חלק א'
 18. שברים - הסבר וחזרה חלק ב'
 19. שברים - הסבר וחזרה חלק ג'
 20. שברים וישר המספרים - הסבר וחזרה
 21. שברים - כפל ומספרים הפוכים
 22. מספרים מעורבים - תרגילים
 23. מפמר תשסו - חיבור וכפל מספר מעורב
 24. שברים ומספרים הפוכים - השוואה
 25. מפמר תשסו - השוואת שברים
 26. שברים - חילוק
 27. שברים - שאלות מילוליות חלק א'
 28. שברים - שאלות מילוליות חלק ב'
 29. שברים - שאלות מילוליות חלק ג'
 30. שאלה ממבחן - שאלה מילולית חלק ד'
 31. שאלה ממבחן - שאלות מילוליות חלק ה'
 32. מפמר תשסו - שאלה מילולית חלק ו'
 33. Multiplying Decimals
 34. Multiplying Decimals 3
 35. Multiplying a Decimal by a Power of 10
 36. Dividing a Decimal by a Power of 10
 37. Converting fractions to decimals
 38. Converting fractions to decimals (ex1)
 39. Converting fractions to decimals (ex2)
 40. תרגיל: המרת שברים פשוטים לשברים עשרוניים
 41. חלוקת שברים עשרוניים
 42. חילוק שברים עשרוניים 2.1
 43. תרגיל: הבנת ההזזת של הנקודה העשרונית
 44. חילוק מספרים עשרוניים חלק א'
 45. תרגיל: חלוקת שברים עשרוניים
 46. תרגיל: חלוקת שברים עשרוניים 2
 47. כפל 8 - כפל שברים עשרוניים
 48. תרגיל: הכפלת שברים עשרוניים
 49. שבר פשוט ושבר עשרוני - חזרה
 50. שברים עשרוניים - התאמת סימן מתאים
 51. הפיכת שבר עשרוני לשבר
 52. הפיכת שבר פשוט לעשרוני
 53. מספרים עשרוניים - סדרות
 54. מספרים עשרוניים - משוואות
 55. כפל מספר עשרוני במספר שלם
 56. כפל מספר עשרוני במספר עשרוני בטור
 57. כפל מספר עשרוני בעשרות שלמות
 58. כיתה ו - שיעור 17 א - חילוק מספר עשרוני בעשרות שלמות
 59. חילוק מספר עשרוני במספר שלם
 60. כיתה ו - שיעור 17 ג - חילוק מספר שלם במספר עשרוני
 61. חילוק מספר עשרוני במספר עשרוני
 62. חילוק מספרים עשרוניים שקולים
 63. מספרים עשרוניים - השוואה
 64. מספרים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק א'
 65. מספרים עשרוניים - שאלות מילוליות חלק ב'
 66. מפמ''ר - מספרים עשרוניים
 67. מספרים עשרוניים
 68. מספרים עשרוניים
 69. מספרים עשרוניים - משוואות חלק א'
 70. מספרים עשרוניים - משוואות חלק ב'
 71. שברים עשרוניים - שאלות מילוליות
 72. Addition and Subtraction with Significant Figures
 73. Converting Repeating Decimals to Fractions 1
 74. תרגיל: המרת שבר עשרוני מחזורי לשבר רגיל 1
 75. ספרות ערך
 76. עוד על ספרות ערך
 77. תרגיל: ספרות ערך 1
 78. כפל וחילוק עם ספרות ערך
 79. הסבת ספרה החוזרת על עצמה לשבר 2
 80. תרגיל: המרת שבר עשרוני מחזורי לשבר רגיל 2
 
חזור

כיתה ו': יחס

 1. Converting within the metric system
 2. המרת יחידות
 3. המרה בין יחידות מטריות
 4. המרת יחידות אורך
 5. Converting pounds to ounces
 6. Converting Gallons to quarts pints and cups
 7. U.S. Customary and Metric units
 8. Converting Yards into Inches
 9. Unit Conversion with Fractions
 10. Performing arithmetic calculations on units of volume
 11. בעיות המשלבות יחידות משקל
 12. Solving application problems involving units of volume
 13. תרגיל: measurement-word-problems-with-us-customary-units
 14. המרת מהירות
 15. דוגמה להסבת יחידות - מנות של רפואות
 16. תרגיל: המרת יחידות
 17. Ratios as Fractions in Simplest Form
 18. Simplifying Rates and Ratios
 19. Ratio and Proportion
 20. Understanding Proportions
 21. כתיבת יחסים
 22. תרגיל: כתיבת יחסים
 23. הקדמה ליחסים
 24. תרגיל: ביטוי יחסים כשברים
 25. תרגיל: describing-ratios
 26. כיתה ו - שיעור 30 - יחס - הסבר ותרגילים
 27. יחס - שאלות מילוליות 1
 28. כיתה ו - שיעור 31 ג - יחס - שאלות מילוליות 2
 29. יחס - שאלות מילוליות 3
 30. כיתה ו - שיעור 31 א - יחס - שאלות מילוליות 4
 31. כיתה ו - שיעור 32 - יחס - שאלות מילוליות 5
 32. כיתה ו - שיעור 33 - יחס - שאלות מילוליות 6
 33. כיתה ו - שיעור 35 - יחס - שאלות מילוליות 7
 34. כיתה ו - שיעור 36 - יחס - שאלות מילוליות 8
 35. כיתה ו - שיעור 34 - יחס - שאלות מילוליות 9
 36. כיתה ו - שיעור 07 א - מפמ''ר תשס''ו - יחס - שאלה מילולית
 37. כיתה ו - שיעור 37 א - יחס - שאלות מילוליות למתקדמים 1
 38. כיתה ו - שיעור 37 ב - יחס - שאלות מילוליות למתקדמים 2
 
חזור

כיתה ו': חקר נתונים

חזור

כיתה ז'

חזור

כיתה ז': מספרים מכוונים

 1. מבוא למספרים שליליים
 2. תרגיל: ציר המספרים 3
 3. תרגיל: חיבור וחיסור מספרים שליליים
 4. תרגיל: חיבור מספרים שליליים
 5. תרגיל: number-opposites
 6. תרגיל: ציר המספרים 2
 7. מספרים מכוונים - הסבר
 8. ישר המספרים - תרגילים
 9. מספרים מכוונים גדולים וקטנים
 10. מספרים מכוונים על ציר המספרים
 11. תרגיל: שברים עשרוניים על ציר המספרים 2
 12. תרגיל: שברים על ציר המספרים 3
 13. תרגילים ממבחני מיצב
 14. ערך מוחלט - הסבר
 15. ערך מוחלט של מספרים שלמים
 16. ערך מוחלט וציר המספרים
 17. ערך מוחלט על ציר המספרים - 3
 18. תרגיל: ערך מוחלט
 19. השוואת ערכים מוחלטים
 20. תרגיל: השוואת ערכים מוחלטים
 21. ערך מוחלט - תרגילים
 22. חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 23. סכום מספרים שלמים שליליים
 24. סכום מספרים שלמים בעלי סימנים מנוגדים
 25. חיבור מספרים מכוונים
 26. מספרים מכוונים - שאלות מילוליות
 27. בעיה מילולית - חיבור וחיסור מספרים מכוונים
 28. תרגיל: rational-number-word-problems
 29. תרגיל: מספרים שליליים - בעיות מילוליות
 30. סכום מספרים רציונאליים בעלי סימנים מנוגדים
 31. חיסור מספר שלילי הופך לתרגיל חיבור
 32. חיסור מספרים מכוונים
 33. כפל מספרים מכוונים - 1
 34. כפל מספרים מכוונים - 2
 35. מכפלת זוג מספרים שליליים - 1
 36. מכפלת זוג מספרים שליליים - 2
 37. כפל מספרים מכוונים
 38. כפל וחילוק מספרים מכוונים - 1
 39. כפל וחילוק מספרים מכוונים - 2
 40. תרגיל: כפל וחילוק של מספרים שליליים
 41. חילוק מספרים מכוונים
 42. חזקות עם מספרים מכוונים
 43. ביטויים אלגבריים עם מספרים מכוונים
 
חזור

כיתה ז': חזקות ושורשים

חזור

כיתה ז': טכניקה אלגברית

 1. Variables and Expressions 1
 2. ביטוי נוסחה באמצעות החלפה
 3. Evaluating Expressions with Two Variables
 4. איחוד ביטויים דומים 1
 5. תרגיל: קיבוץ איברים 1
 6. Expressions with two variables
 7. Algebraic Expression Least Common Multiple
 8. הערכת ביטוי מעריכי 2
 9. תרגיל: הערכת ביטויים 1
 10. הסבר על המשתנה
 11. ביטוי אלגברי - הסבר
 12. כיתה ז - שיעור 08 א - עמרי - הסבר - המשתנה והביטוי האלגברי
 13. כיתה ז - שיעור 11 - ביטויים אלגבריים - שאלות מילוליות
 14. הצבת מספרים
 15. שאלות מילוליות
 16. מבחן מפמר 2012 - ביטויים אלגברים
 17. מבחן מפמר תשסח - שטח מלבנים
 18. סדר פעולות חשבון 1
 19. הרחבה של סדר פעולות החשבון
 20. תרגיל: סדר פעולות חשבון
 21. סדר פעולות החשבון ללא סוגריים
 22. סדר פעולות חשבון עם סוגריים 1
 23. סדר פעולות חשבון עם סוגריים 2
 24. מבחן מפמר תשסח - סדר פעולות
 25. מבחן מפמר 2012 - סדר פעולות
 26. Combining like terms and the distributive property
 27. תרגיל: קיבוץ איברים 2
 28. איחוד ביטויים 1
 29. חוק הפילוג - דוגמא 1
 30. תכונת החילופיות של החיבור
 31. עמרי - הסבר - פישוט, כינוס ביטויים אלגברים
 32. שימוש בקו שבר
 33. שימוש בשברים עשרוניים
 34. שימוש בסוגריים מרובים
 35. כינוס איברים - הסבר
 36. חוק החילוף של החיבור
 37. חוק הקיבוץ
 38. חוק החילוף
 39. חוק הפילוג
 40. חיבור
 41. חיסור
 42. חילוק
 43. סדר פעולות החשבון ללא סוגריים
 
חזור

כיתה ז': גיאומטריה

 1. Language and Notation of Basic Geometry
 2. תרגיל: מדידת מקטעים
 3. Identifying Rays
 4. Measuring Angles in Degrees
 5. תרגיל: סוגי זויות
 6. Using a Protractor
 7. Measuring Angles
 8. תרגיל: מדידת זוויות
 9. זוויות צמודות ומשלימות
 10. תרגיל: חיבור זויות
 11. תרגיל: זויות משלימות וצמודות
 12. Angles at the intersection of two lines
 13. תרגיל: זוויות קודקודיות
 14. תרגיל: זווית סמוכות 2
 15. Proof-Vertical Angles are Equal
 16. Angles Formed by Parallel Lines and Transversals
 17. תרגיל: קווים מקבילים 1
 18. תרגיל: קווים מקבילים 2
 19. תרגיל: זויות חופפות
 20. Angles (part 2)
 21. Angles (part 3)
 22. Angles formed between transversals and parallel lines
 23. Angles of parallel lines 2
 24. Identifying Complementary and Supplementary Angles
 25. Finding Missing Angles
 26. זוויות צמודות וקודקודיות
 27. מבחן מפמר 2012 - גאומטריה - ישרים מקבילים
 28. קווים, קווים מקוטעים וקרניים
 29. תרגיל: נקודות, קווים ומישורים
 30. תרגיל: drawing-lines
 31. תרגיל: זיהוי קרנים, קווים, וקטע מקווים
 32. הקדמה לזוויות
 33. הגדרת כל הקבוצות של הקווים הישרים, המקבילים והניצבים
 34. תרגיל: recognizing-parallel-and-perpendicular-lines
 35. שטח והיקף המלבן
 36. שטח והיקף ריבוע
 37. זוויות במרובע
 38. מפמר - ריבוע ומלבן
 39. מבוא לזוויות בין 2 ישרים וחותך
 40. מבוא לזוויות בין 2 ישרים מקבילים וחותך
 41. משפט: זויות מתאימות/מתחלפות שוות בין 2 ישרים
 42. שטח משולש ישר זווית
 43. גובה ותיכון במשולש
 44. זוויות במשולש חלק א'
 45. זוויות במשולש חלק ב'
 46. משולשים חופפים
 47. חוצה זווית במשולש
 48. מבחן מפמר 2012 - זוויות במשולש
 49. שאלה ממבחן - יחס הדמיון
 50. שאלה ממבחן - שטח משולש
 51. פתרונות תשעא - משולשים דומים
 52. Proof - Sum of Measures of Angles in a Triangle are 180
 53. זווית משולש - דוגמא 2
 54. תרגיל: זויות 1
 55. תרגיל: זויות 2
 56. The Angle Game
 57. Angle Game (part 2)
 58. Triangle inqequality theorem
 59. תרגיל: משפט האי שיוויון במשולשים
 60. שטח מעגל
 61. תרגיל: שטח המעגל
 62. מבחן מפמר 2012 - גאומטריה - היקף מעגל
 63. מעגלים: רדיוס, קוטר והקף
 64. תרגיל: רדיוס, קוטר והיקף
 65. חלקי המעגל
 66. Area and Perimeter
 67. מבחן מפמר 2012 - שטח והיקף מלבן
 68. הוכחות שטח המשולש
 69. תרגיל: שטח המשולש
 70. Sum of Interior Angles of a Polygon
 71. תרגיל: זויות של מצולע
 72. Sum of the exterior angles of convex polygon
 73. מבחן מפמר תשע - נפח תיבה
 74. נפח תיבה
 75. נפח קוביה
 76. נפח צורה הבנויה מקוביות
 77. מבחן מפמר 2012 - נפח קובייה
 78. נפח של גופים מוצקים
 79. תרגיל: גאומטריה תלת מימדית
 80. מבחן מפמר - שטח עיגול
 81. מבחן מפמר - שטח והיקף של מצולעים
 82. מבחן מפמר - דמיון משולשים
 83. מבחן מפמר - מעגלים חסומים במלבן
 84. מבחן מפמר - סוגי משולשים
 85. מבחן מפמר - משולשים חופפים
 86. מבחן מפמר - סוגי משולשים
 87. מבחן מפמר - זוויות
 88. מבחן מפמר - משולשים חופפים
 89. מבחן מפמ''ר - מבט על קוביות
 
חזור

כיתה ז': מבחנים

חזור

כיתה ח'

חזור

כיתה ח': בעיות מילוליות

 1. שאלה נוספת באחוזים
 2. תרגיל: בעיות אחוזים מילוליות 1
 3. תרגיל: בעיות אחוזים מילוליות 2
 4. Percent Problems
 5. בעיות אחוזים נוספות
 6. שאלות מילוליות 1
 7. שאלות מילוליות 2
 8. שאלות מילוליות 3
 9. הנחות 1
 10. הנחות 2
 11. מפמר 2012 - הנחות
 12. מפמר תשעב - שאלות מילוליות
 13. מפמר תשעב - סדרה הנדסית
 14. Ex 1 Age word problem
 15. Ex 2 Age word problem
 16. Ex 3 Age word problem
 17. תרגיל: בעיות גיל מילוליות
 18. בעיות גיל מילוליות - חלק 1
 19. בעיות גיל מילוליות - חלק 2
 20. בעיות גיל מילוליות - חלק 3
 21. שאלות מילוליות
 22. שאלות מילוליות 1
 23. שאלות מילוליות 2
 24. מפמר 2012 - שאלות מילוליות
 25. פתרונות תשעא - שאלה מילולית - אחוזים
 26. Word Problem Solving 3
 27. שברים - שאלות מילוליות
 28. שאלות מילוליות כלליות
 29. שאלות מילוליות כללי 1
 30. שאלות מילוליות כללי 2
 31. שאלות מילוליות 1
 32. שאלות מילוליות 2
 33. שאלות מילוליות 3
 34. שאלות כלליות עם נעלם
 35. מפמר 2012 - שאלה מילולית
 36. מפמר 2012 - שאלה מילולית עם נעלם
 37. מפמר תשעב - שאלות מילוליות
 38. מפמר תשעב - שאלות מילוליות
 39. מפמר תשעב - שאלות מילוליות עם 2 נעלמים
 40. Challenge Example: Sum of integers
 41. סיכום מספרים שלמים
 42. תרגיל: סכומים של מספרים שלמים
 43. שאלות תנועה ומהירות - הסבר
 44. שאלות תנועה ומהירות - הסבר
 45. תנועה - שאלות מילוליות
 46. מפמר תשעב - שאלות מילוליות במהירות
 47. פתרונות תשעא - שאלה מילולית - מהירות
 48. Mixture problems 1
 49. Mixture problems 2
 50. Mixture problems 3
 
חזור

כיתה ח': משוואות

 1. ד'קארט וקואורדינטות קרטזיות
 2. תרגיל: מציאת נקודות 1
 3. תרגיל: שרטוט נקודות 2
 4. תרגיל: שרטוט נקודות
 5. Why we do the same thing to both sides basic systems
 6. Trolls, Tolls, and Systems of Equations
 7. Solving the Troll Riddle Visually
 8. Solving Systems Graphically
 9. תרגיל: שרטוט מערכת משוואות
 10. Graphical Systems Application Problem
 11. Testing a solution for a system of equations
 12. King's Cupcakes: Solving Systems by Elimination
 13. Simple Elimination Practice
 14. How many bags of potato chips do people eat?
 15. Systems with Elimination Practice
 16. Example 1: Solving systems by elimination
 17. Example 2: Solving systems by elimination
 18. תרגיל: מערכת משוואות - שיטת האלימינציה
 19. Talking bird solves systems with substitution
 20. Practice using substitution for systems
 21. Example 2: Solving systems by substitution
 22. Example 3: Solving systems by substitution
 23. Graphing Systems of Equations
 24. Solving Linear Systems by Substitution
 25. תרגיל: מערכת משוואות - שיטת ההצבה
 26. The Substitution Method
 27. Substitution Method 3
 28. Addition Elimination Method 1
 29. Addition Elimination Method 2
 30. Addition Elimination Method 4
 31. פתרון מערכת משוואות על-ידי דרך השלילה
 32. תרגיל: מערכת משוואות
 33. תרגיל: מערכת משוואות - שיטת האלימינציה 0.5
 34. מערכות של משוואות
 35. פתרון מערכות של משוואות על ידי הכפלה
 36. פתירת משוואות לינאריות באמצעים גרפיים
 37. גרף של מערכת משוואות
 38. גרף של 4 משוואות
 39. פתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה
 40. פתרון מערכת משוואות בשיטת השוואת המקדמים
 41. התאמת זוג סדור של מספרים למשוואה
 42. פתרון מערכת משוואות בדרך גרפית ואלגברית
 43. כיתה ח - שיעור 34 ג - מערכת משוואות בדרך גרפית
 44. מפמר 2012 - מערכת משוואות
 45. מפמר תשעב - מערכת משוואות עם 2 נעלמים
 46. משוואות בשני שלבים
 47. פתרון משוואות 1
 48. תרגיל: משוואות 2
 49. Multi-step equations 1
 50. Solving Equations 2
 51. מקרים מיוחדים של משוואות
 52. Basic linear equation word problem
 53. תרגיל: משוואות ליניאריות - בעיות מילוליות
 54. Ex 1 Multi step equation
 55. Ex 2 Multi-step equation
 56. תרגיל: משוואות 4
 57. Solving Equations with the Distributive Property
 58. Multi-step equations 2
 59. Multi-Step Equations
 60. Patterns and Equations
 61. משוואות לינאריות 1
 62. משוואות לינאריות 2
 63. Algebra: Linear Equations 3
 64. משוואות 3
 65. תרגיל: משוואות 3
 66. פתרון משוואות עם ערך חלוקה - 2
 67. תרגיל: Multistep equations with distribution
 68. משוואות עם משתנים בשני צידי המשוואה
 69. משוואות לינאריות 4
 70. פתרון משוואות כלליות
 71. פתרון משוואות קוויות 1
 72. פתרון משוואות קוויות 2
 73. פתרון משוואות קוויות 3
 74. משוואות קוויות עם מכנה מספרי 1
 75. Solving Rational Equations 1
 76. משוואות קוויות עם מכנה מספרי 2
 77. משוואות קוויות עם משתנה במכנה 1
 78. משוואות קוויות עם משתנה במכנה 2
 79. משוואות מיוחדות
 80. מבחן מפמר 2012 - משוואה עם נעלם אחד
 81. מבחן מפמר תשעב - משוואות עם נעלם אחד
 82. מבחן מפמר תשעב - משוואות עם נעלם במכנה
 83. משוואות רציונליות
 84. Solving Rational Equations 2
 85. תרגיל: Solving rational equations 2
 86. משוואת ערך מוחלט
 87. Absolute Value Equations Example 1
 88. משוואת ערך מוחלט - דוגמא 2
 89. U02_L2_T2_we1 Absolute Value Equations.avi
 90. Absolute Value Equations 1
 
חזור

כיתה ח': פונקציות

 1. Difference between Equations and Functions
 2. Relations and Functions
 3. יחסים פונקציונליים 1
 4. Testing if a relationship is a function
 5. Graphical Relations and Functions
 6. תחום וטווח של יחס
 7. Domain and Range of a Function Given a Formula
 8. תחום וטווח 1
 9. תחום וטווח 2
 10. תחום וטווח של פונקציה
 11. תרגיל: תחום הפונקציות
 12. תרגיל: טווח של פונקציה
 13. סרטוט גרף משוואה במערכת הצירים
 14. Graphs of Linear Equations
 15. תרגיל: מציאת נקודות 2
 16. תרגיל: חקירת משוואה לינארית
 17. ניתוח גרפים לינארים
 18. Exploring linear relationships
 19. גרפים לינאריים 1
 20. Graphing using X and Y intercepts
 21. Graphing Using Intercepts
 22. נקודות חיתוך של X ו Y
 23. תרגיל: linear-function-intercepts
 24. נקודות חיתוך של X ו Y המשך
 25. תרגיל: מציאת נקודת החיתוך עם ציר ה-x
 26. שיפוע של קו
 27. שיפוע של קו 2
 28. תרגיל: שיפוע קו לינארי
 29. השיפוע ושיעור השינוי
 30. מציאת שיפוע הקו המשורטט בגרף
 31. Slope of a Line 3
 32. Slope Example
 33. Hairier Slope of Line
 34. הבנת שיפוע ולכיד
 35. תרגיל: הבנת שיפוע ולכיד
 36. שיפוע קו לינארי
 37. שיפוע קו לינארי 2
 38. שיפוע קו לינארי 3
 39. שרטוט משוואת הקו הישר - שיפוע לכיד
 40. Converting to slope-intercept form
 41. תרגיל: שרטוט משוואות ליניאריות
 42. Linear Equations in Slope Intercept Form
 43. תרגיל: משוואת ישר בצורת שיפוע-לכיד
 44. Graphs Using Slope-Intercept Form
 45. Word Problem Solving 4
 46. Equation of a line 1
 47. Equation of a line 2
 48. Equation of a Line hairier example
 49. Equation of a line 3
 50. Linear Equations in Point Slope Form
 51. תרגיל: משוואת ישר בצורת שיפוע-נקודה
 52. תרגיל: המרת משוואה מהצורה נקודה-שיפוע לצורה שיפוע-לכיד
 53. Linear Equations in Standard Form
 54. תרגיל: המרה בין הצורה הסטנדרטית של משוואה לצורת שיפוע-לכיד
 55. Point-slope and standard form
 56. תרגיל: משוואת הישר
 57. ישרים מקבילים 1
 58. ישרים מקבילים 2
 59. ישרים מקבילים 3
 60. תרגיל: קשרים בין ישרים
 61. Algebra: Slope and Y-intercept intuition
 62. משוואת קו
 63. CA Algebra I: Slope and Y-intercept
 64. גרף של פונקציה קווית
 65. גרף של ישרים מקבילים לצירים
 66. התאמת משוואה לגרף
 67. שיפוע הישר
 68. חיוביות ושליליות של פונקציה
 69. שתי פונקציות כללי
 70. שתי פונקציות - חלק א
 71. ייצוג בעזרת הפונקציה הקווית
 72. ייצוג בעזרת הפונקציה הקווית המשך
 73. הערכת פונקציות
 74. תרגיל: ערכים של פונקציה
 75. שרטוט גרף של פונקציה בסיסית
 76. מפמר 2012 - עלייה וירידה של פונקציה קווית
 77. מפמר 2012 - עלייה וירידה של פונקציה קווית
 78. מפמר 2012 - נקודות במערכת הצירים
 79. מפמר 2012 - גרף פונקציה
 80. מפמר 2012 - שטח משולש במערכת הצירים
 81. מפמר 2012 - גרף של קו ישר 1
 82. מפמר 2012 - גרף של קו ישר 2
 
חזור

כיתה ח': גיאומטריה

 1. מפמר תשע - נפח מנסרה ופירמידה
 2. מפמר 2012 - נפח קובייה
 3. נפח גליל ושטח הפנים
 4. תרגיל: גאומטריה תלת מימדית
 5. Area of a Regular Hexagon
 6. ישרים מקבילים וזוויות 1
 7. ישרים מקבילים וזוויות 2
 8. ישרים מקבילים וחוצה זווית
 9. מבחן על קטעים וזוויות צמודות
 10. מבחן על ישרים מקבילים וזוויות
 11. מבחן על ישרים מאונכים וזוויות
 12. מבחן על ישרים מקבילים, זוויות וחוצה זווית
 13. מפמר תשעב - גאומטריה - זוויות 1
 14. מפמר תשעב - גאומטריה - זוויות 2
 15. מבחן על סוגים שונים של זוויות
 16. מבוא לזוויות
 17. פתרונות מפמר תשע - שטח משולש, מלבן ומשולשים חופפים
 18. פתרונות מפמר תשע - שטח והיקף משושה ומשולש
 19. פתרונות תשעא - משולשים דומים
 20. משולשים חופפים ודומים
 21. משולשים חופפים ודומים המשך
 22. משולשים חופפים ודומים המשך
 23. משולשים חופפים ודומים המשך
 24. דמיון משולשים
 25. מבחן מפמר 2012 - דמיון משולשים
 26. דמיון משולשים המשך
 27. משפט פיתגורס
 28. משולש ישר זווית
 29. משולש ישר זווית המשך
 30. משולש שווה שוקיים
 31. משולש שווה שוקיים המשך
 32. מבחן מפמר 2012 - זוויות
 33. מבחן מפמר 2012 - שטח ריבוע ומשולש
 34. מבחן מפמר 2012 - משולשים חופפים
 35. מבחן על גובה במשולש וזוויות צמודות
 36. מבחן על משולשים חופפים
 37. מבחן מפמר תשעב - משולשים 1
 38. מבחן מפמר תשעב - משולשים 2
 39. מבחן על משולש ש.ש ומשולשים חופפים